۱۳۹۲ خرداد ۳۱, جمعه

بهاری دیگر ، دور از بوی نارنج وطنبهار برای خیلی از ما یادآوری بوی نارنج، سفره زیبای هفت سین مادر، سبزه هایی بزرگ و کوچک چیده شده روی پله کان خانه، لباسهای نو و ده ها نکته ظریف و زیبایی است که در کانادا سالهاست به فراموشی سپرده شده. بسیاری از ایرانیان مقیم تورنتو معتقدند هرگز در سالهای زندگی دور از وطن، احساس شادی رسیدن به سال نو را لمس نکرده اند. هر بهاری که سپری می شود، پرش ما از طناب تجربه دیگری از زندگی محسوب می شود. در هر پرشی نواری از روزهای شیرین و تلخ، شادی و صبوری، بیماری و سفر و ده ها داستان غیر قابل پیش بینی در ذهنمان ثبت می شود. بارها در رویارویی با تکرار سال شمسی، کارهای انجام نداده را به خود یادآوری کرده و در خیلی مواقع آن را به بعدی می سپاریم که هرگز به آن نمی رسیم. بار دیگر نفس گرم بهار را حس می کنیم. نفسی آمیخته از بوی خوش قدیمی. بوی دستان مهربان پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، همان ها که در خاطرات اغلب مان، خانه ای دارند ماندنی، گرچه سنت ها و رسومی که از آنها به ما منتقل شده با گذشت زمان، بنا بر مکان و تغییر شیوه های زندگی گاه کمرنگ تر می نماید، اما آنچه فراموش نشدنی است، همان احساس جنبش و شوری است که هر ساله در روزهای آغاز سال نو به ما دست می دهد.
به آرامی فصل سرما را یک بار دیگر پشت سر می گذاریم. اگر بخواهیم سالی که گذشت را مرور کنیم به دوره ای از شادی، بیماری، تلخی و یا تجربه های زیبا بر خورده و بسته به تاثیر رویدادهای گذشته، به هر یک واکنشی داریم. آنچه از دید روانشناسی مهم به نظر می رسد، عبور از تنگناهای تلخ زندگی است. به عبارت دیگر، در آغاز هر دوره ای که می تواند عید باشد می شود از روی پلی که در آن درگیری های فکری را جا گذاشته ایم گذر کرد. تجربه زندگی می گوید فردا می تواند زیباتر باشد، حتی اگر در آن از دست داده و یا حتی اگر بار دیگر طعم تلخ نامهربانی را ناچار شویم مزه کنیم که این چرخه طبیعی و معنای واقعی زندگی با ابعاد متفاوت و پیچیده اش است. قطعا آنچه سپری کرده ایم همراه با نقاط روشن و تاریک زیادی بوده. یکی از مواردی که می تواند به راحتی وضعیت روشن زندگی را متغیر کند روزهای عدم سلامتی است. قرار گرفتن در چنین شرایطی می تواند اوضاع اقتصادی یک خانواده را از حالت عادی خارج کند. اگرتا به امروز وضعیت مالی سال آینده تان را بررسی نکرده اید بهتر است دور نمای آن را امروز بررسی کنید. همیشه برای روزهای سلامتی خود ضمن شاکر بودن، آینده ای غیر از این لحظه را متصور شوید. بیماری های گوناگون متاسفانه به دنبال سن خاصی نیستند به همین دلیل در سنین مختلف با آن روبرو می شویم. یکی از مهمترین دلایلی که بیمه بر آن استوار شده حفاظت افراد در زمان ناتوانی است و شاید بهتر است بگوییم در لحظه نیاز. توجه و تحقیق در زمینه بیمه های مختلف و اخذ آن در زمان مناسب می تواند کمک بسیار بزرگی در حفظ موقعیت مالی فرد باشد. ضمن لذت بردن از روزهای شاد آغاز سال نو، برای هر گونه تجربه در طول سال جدید، خود را آماده کرده و با اخذ بیمه ای مناسب، عطری از اطمینان را دور از بوی نارنج و عطر وطن به خود و خانواده مان هدیه کنیم.