ه‍.ش. ۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

راه حلی برای همگان


بیمه ناتوانی فردی
این بیمه یک راه حل برای همگان است
 جهت  درآمد  در صورت ناتوانی فردی :
برای افرادی که کار مستقل خود را دارند ، صاحبان مشاغل ، کارکنان با دریافت حقوق با داشتن ویا بدون  داشتن بیمه گروهی ، در صورت  ناتوانی ، یک درامد ماهانه پیشنهاد می دهد که جایگزین درآمد یا حقوق در زمان ناتوانی می شود.

برای تحصیلات مقاطع بالاتر


هزینه تحصیلات در مقاطع بالاتر در کانادا در حال افزایش است و بسیاری از متقاضیان فوق  سعی دارند  محاسبه کنند که چه چیزهایی برای پرداخت  هزینه های پیش رو کمک خواهد کرد .برنامه هایی شامل کمک دولت ، بیمه عمر و حتی دانش و اطلاعات  مالی همگی به عنوان راههایی برای افزایش این کمک هزینه ها هستند.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ دی ۱۶, پنجشنبه

آیا واجد شرایط برای بیمه عمرسرمایه گذاری هستم ؟


اگر شهروند کانادا هستید و معیارهای  بیمه شدن  را دارید ، واجد شرایط  برای بیمه عمر می باشید . بر اساس سن تان ، مقدار بیمه که می خواهید داشته باشید ، سبک زندگی تان و تاریخچه پزشکی و خانواده تان تعیین خواهیم کرد که شما بیمه شدنی هستید یا خیر و آیا می توانید از تخفیف هایی برخوردار شوید و همچنین بیمه عمر سرما یه گذاری نه تنها بیمه  عمر شما را پوشش می دهد،  بلکه امکان افزایش سپرده بدون مالیات را نیز به شما میدهد. شما می توانید پس انداز های خود را اندوخته و در  زمان مشخص طبق مفاد بیمه نامه دریافت نمایید.

برای فرزندم هم اکنون یا بعد ؟


یکی از راههای سرمایه گذاری Register Education saving Plan ، پس انداز تحصیلی است که به آن RESP  می گویند.