۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

۱۳۹۴ بهمن ۱, پنجشنبه

سرطان و مواجهه با آن !


سرطان علاوه بر تهديد زندگي، سبب اضطراب و افسردگي در اکثر بيماران و اطرافیان آنها مي گردد و بر وضعيت اقتصادي و خانوادگي خانواده ها تاثير مخربي بر جاي مي گذارد. ضمن آن كه مراقبت هاي باليني سرطان نيز بخش عمده اي از بودجه بهداشتي را به خود اختصاص مي دهد. آیا به آن فکر کرده اید؟ آیا بیمه بهداشت استانی جوابگو خواهد بود ؟

فکر فردا و بازنشستگی آسوده


آیا ریسک های  مربوط به بازنشستگی را می دانید ؟ آیا برای آنها آماده هستید ؟
شما می خواهید کارهایی که علاقمند هستید را پس از بازنشستگی انجام دهید اما در عین حال نگران حفظ پس اندازتان هستید .

۱۳۹۴ دی ۲۴, پنجشنبه

شما جز کدامیک هستید ؟


بیمه ناتوانی فردی
این بیمه یک راه حل برای همگان است

سبک زندگی


داشتن سبک زندگی سالم به شما برای مواجه با تغییرات عادی سن کمک کرده وموجب می شود که  افرادی که علاقمند به زندگی شان هستند  توجه بیشتری به سلامتی شان داشته باشند . در واقع این  نتیجه یک تحقیق جدید است  که نگاهی به ارتباط بین  توجه به سلامت و مراقبت های پیشگیری کننده دارد.

۱۳۹۴ دی ۱۸, جمعه

از انواع بیمه های عمر سرمایه گذاری


بیمه عمر سرما یه گذاری نه تنها بیمه  عمر شما را پوشش می دهد،  بلکه امکان افزایش سپرده بدون مالیات را نیز به شما میدهد. شما می توانید پس انداز های خود را اندوخته و در  زمان مشخص طبق مفاد بیمه نامه دریافت نمایید.

۱۳۹۴ دی ۱۷, پنجشنبه

می خواهم زنده بمانم


داشتن سبک زندگی سالم به شما برای مواجه با تغییرات عادی سن کمک کرده وموجب می شود که  افرادی که علاقمند به زندگی شان هستند  توجه بیشتری به سلامتی شان داشته باشند . در واقع این  نتیجه یک تحقیق جدید است  که نگاهی به ارتباط بین  توجه به سلامت و مراقبت های پیشگیری کننده دارد.