۱۳۹۴ دی ۲۴, پنجشنبه

شما جز کدامیک هستید ؟


بیمه ناتوانی فردی
این بیمه یک راه حل برای همگان است

 جهت  درآمد  در صورت ناتوانی فردی :
برای افرادی که کار مستقل خود را دارند ، صاحبان مشاغل ، کارکنان با دریافت حقوق با داشتن ویا بدون  داشتن بیمه گروهی ، در صورت  ناتوانی ، یک درامد ماهانه پیشنهاد می دهد که جایگزین درآمد یا حقوق در زمان ناتوانی می شود .
 جهت درآمد ناتوانی ضروری :
برای کارکنانی که در مشاغل با احتمال خطر بالاتر هستند ، افراد دارای  کار مستقل یا کارکنان قراردادی ، افراد  دارای شرایط پزشکی از پیش موجود که بیمه ناتوانی  سنتی را دریافت نمی کنند ...
درآمد ناتوانی ضروری انفرادی یک مبلغ ماهانه که جایگزین درآمد در موارد ناتوانی در زمان وقوع تصادف یا بیماری می شود را می دهد .
 جهت بیمه وام انفرادی :
برای همه افراد با التزامات پرداخت  وام  های بلند مدت و کوتاه مدت
بیمه وام انفرادی یک  مبلغ  ماهانه  را در همه انواع وام ها در زمان اتفاقات  منجر به ناتوانی را پوشش می دهد .
 جهت بیمه هزینه  کسب و کار انفرادی :
برای کارکنان  دارای حرفه مستقل و صاحبان مشاغل ( شرکت های کوچک و متوسط )
هزینه کسب و کار انفرادی ، یک مبلغ  ماهانه  برای جبران هزینه های ثابت به صاحبان شرکت های کوچک و متوسط و افراد دارای شغل مستقل در زمان ناتوانی پیشنهاد می دهد .
جهت بیمه هزینه زندگی انفرادی :
 برای کارکنان نیمه وقت ، فصلی ، افراد خانه دار یا بیشتر مشاغل طبقه X( افراد غیر قابل بیمه شدن )
هزینه زندگی انفرادی یک مبلغ  ماهانه برای پوشش هزینه های  ثابت زندگی را  در زمان ناتوانی پیشنهاد می دهد .
جهت بیمه هزینه درمانی  انفرادی :
افراد  بدون پوشش بیمه همسری یا گروهی و نگران از هزینه های درمانی ...
هزینه درمانی انفرادی  مانند بیمه درمانی گروهی و بیمه تکمیلی برای برنامه درمانی ایالتی می باشد .
بیمه های تکمیلی ، ابتدایی ترین پوششهای مورد نیاز در خصوص دارو  ، درمان ، دندان ، چشم  و آنچه بیمه بهداشت استانی پوشش نمی دهد نظیر آمبولانس ، ماساژتراپی ، کایروپراکتور ،فیزیوتراپی ، وسایل پزشکی و بیمارستانی ، مشاور روانشناس  را در اختیار بیمه شده قرار می دهد این بیمه به شکلهای مختلف فردی و گروهی با تنوع پوشش ، درصد مشارکت جهت فرد بیمه شده قابل اختیار است ،پیشنهاد بیمه های سلامتی نظیر تکمیلی ( دارو- دندان فیزیوتراپی- ماساژتراپی و ....)  بیماری های سخت ، ناتوانی جسمی و از کارافتادگی و مراقبت ویژه می تواند سطح و نوع زندگی Life style  افراد را در زمان نیاز محفوظ بدارد.
بیمه مراقبت ویژه ناتوانی جسمی و از کار افتادگی، بیمه ای نیست که بتوانیم آن را به سن خاصی متصل کنیم. متاسفانه بسیاری با شنیدن این نام، سالخوردگی را در ذهنشان فرض می کنند در حالی که ناتوانی، به دلایل بسیاری می تواند حادث شود. بارها در مقالات بیمه با روشها و توضیحات گوناگون به نکته ای مشخص  اشاره کردیم و آن حفاظت موقعیت مالی افراد در مقطعی از زندگی است. آن دوره می تواند با بیماری، ناتوانی، فوت و ... آغاز شود. دلایل تاکید بیمه بر اخذ آن، حفظ ثبات زندگی اشخاص در مواجهه با هر رویداد پیش بینی نشده است. یکی از آرایش های زیبای بیمه را می توان بیمه ناتوانی جسمی قلمداد کرد. هر یک از ما به دفعات در طول زندگی ممکن است در معرض اتفاقی قرارا گیریم که در آن نیازمند کمک کسی شویم. برای مثال کسی که سکته می کند تا مدتها به پرستاری نیازمند است.

Image courtesy of marin at FreeDigitalPhotos.net