۱۳۹۵ بهمن ۹, شنبه

دستگاههای الکترونیکی قابل حمل


شما اجازه دارید از دستگاههای الکترونیکی ، مثل دوربین ها ، تبلت ها ، لپ تاب ها ، gaming consoles  ، readers and camcorders در داخل هواپیما از یک ورودی تا ورودی دیگر و در زمان بلند شدن و فرود هواپیما در صورتی که در حالت پرواز باشد ،  استفاده کنید . تلفن های همراه نیز شامل دستگاههای الکترونیکی می باشند اما در هنگام حرمتهای پیش از بلند شدن هواپیما شما نمی توانید تلفن کنید یا سیگنالهای بدون سیم بفرستید یا دریافت کنید.

۱۳۹۵ بهمن ۷, پنجشنبه

معافیت برای امروز و درآمد بازنشستگی برای آینده


با انتخاب و افتتاح حساب پس انداز باز نشستگی نزد شرکت بیمه  نیازی به نگرانی نیست و می توانید بازنشستگی ایی داشته باشید و درآمد بازنشستگی شما برای کل زندگی تان تضمین شده و این بدین معنی است که درآمدتان هرگز پایین نمی رود و حتی ممکن است افزایش یابد.

۱۳۹۵ بهمن ۲, شنبه

سرما یه گذاری تضمینی


28  فوریه2017  اخرین فرصت برای مشارکت RRSP    سال 2016
حفظ سرمایه در برابر سقوط ارزش پول (سهام )،طلبکاران و فوت
آیا می خواهید که از پس اندازهای شخصی خودمحافظت کرده و همزمان دسترسی به بازارهای مالی که به صورت بالقوه رشد ، با یک قیمت مناسب دارند ، داشته باشید ؟

فکر فردا و بازنشستگی آسوده


آیا ریسک های  مربوط به بازنشستگی را می دانید ؟ آیا برای آنها آماده هستید ؟
شما می خواهید کارهایی که علاقمند هستید را پس از بازنشستگی انجام دهید اما در عین حال نگران حفظ پس اندازتان هستید .

۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

راه حلی برای همگان


بیمه ناتوانی فردی
این بیمه یک راه حل برای همگان است
 جهت  درآمد  در صورت ناتوانی فردی :
برای افرادی که کار مستقل خود را دارند ، صاحبان مشاغل ، کارکنان با دریافت حقوق با داشتن ویا بدون  داشتن بیمه گروهی ، در صورت  ناتوانی ، یک درامد ماهانه پیشنهاد می دهد که جایگزین درآمد یا حقوق در زمان ناتوانی می شود.

برای تحصیلات مقاطع بالاتر


هزینه تحصیلات در مقاطع بالاتر در کانادا در حال افزایش است و بسیاری از متقاضیان فوق  سعی دارند  محاسبه کنند که چه چیزهایی برای پرداخت  هزینه های پیش رو کمک خواهد کرد .برنامه هایی شامل کمک دولت ، بیمه عمر و حتی دانش و اطلاعات  مالی همگی به عنوان راههایی برای افزایش این کمک هزینه ها هستند.

۱۳۹۵ دی ۱۶, پنجشنبه

آیا واجد شرایط برای بیمه عمرسرمایه گذاری هستم ؟


اگر شهروند کانادا هستید و معیارهای  بیمه شدن  را دارید ، واجد شرایط  برای بیمه عمر می باشید . بر اساس سن تان ، مقدار بیمه که می خواهید داشته باشید ، سبک زندگی تان و تاریخچه پزشکی و خانواده تان تعیین خواهیم کرد که شما بیمه شدنی هستید یا خیر و آیا می توانید از تخفیف هایی برخوردار شوید و همچنین بیمه عمر سرما یه گذاری نه تنها بیمه  عمر شما را پوشش می دهد،  بلکه امکان افزایش سپرده بدون مالیات را نیز به شما میدهد. شما می توانید پس انداز های خود را اندوخته و در  زمان مشخص طبق مفاد بیمه نامه دریافت نمایید.

برای فرزندم هم اکنون یا بعد ؟


یکی از راههای سرمایه گذاری Register Education saving Plan ، پس انداز تحصیلی است که به آن RESP  می گویند.