۱۳۹۵ بهمن ۷, پنجشنبه

معافیت برای امروز و درآمد بازنشستگی برای آینده


با انتخاب و افتتاح حساب پس انداز باز نشستگی نزد شرکت بیمه  نیازی به نگرانی نیست و می توانید بازنشستگی ایی داشته باشید و درآمد بازنشستگی شما برای کل زندگی تان تضمین شده و این بدین معنی است که درآمدتان هرگز پایین نمی رود و حتی ممکن است افزایش یابد.

درآمد شما بر اساس سن شما در زمان اولین برداشت محاسبه می شود  . سن شما تعیین می کند که هر سال ، چه درصدی از ارزش حفظ شده قراردادتان  را می توانید  برداشت کنید . پس این مسئله ، حتی در صورت رکود  بازار ، ربطی به طول عمر شما ندارد و شما می توانید همان مقدار را هر ساله برداشت کنید .
راههای سرمایه گذاری چیست ؟
راههایی مختلف سرمایه گذاری به شما اجازه دسترسی به سرمایه گذاری های مختلف بر اساس دارایی هایتان و سود انتظارقابل پیش بینی  را می دهد و به صورت خودکار هر فصل برای ایجاد توازن بدون نیاز به انجام هیچ کاری از طرف شما ، محاسبه می شود .
از چه سنی می شود یک قراردادسرمایه گذاری اختیار کرد و خرید ؟
به محض رسیدن به دوران بلوغ می توانید قرارداد سرمایه گذاری بخرید.
محدودیت سنی برای پیش پرداخت تا چه زمانی است ؟
شما تا سن 80 سالگی وهمچنین در مواردی  تا سن 90 سالگی می توانید پیش پرداخت قرارداد سرمایه گذاری  بپردازید.
آیا امکان پیش پرداخت سرمایه گذاری در  صندوق پس انداز بازنشستگی RRSPرا داریم ؟
بله . برای همه برنامه های ثبت شده ( RRSP,RRIF,TFSA,LIF,LIRA)صلاحیت دارد و حتا اگر ثبت نشده باشد . به هر حال برخی محدودیت ها وجود دارد و همه انواع برنامه ها یا ضمانت نامه ها برای همه انواع قرارداد ها قابل دسترس نیست .
آیا  می توان  فهمید ، سرمایه گذاری مورد نظر در کجا استفاده می شود ؟  بله وشما می توانید در جریان  مکان سرمایه گذاری آگاه باشید  .
هزینه ها چقدر است ؟  هزینه ها بر اساس سرمایه گذاری ها  و ضمانت نامه هایی که انتخاب می کنیم ، متفاوت است
اگر نیاز به پول داشتم ، می توانم پول برداشت کنم ؟
شما همواره  به پول تان منهای هر گونه هزینه واگذاری قابل اجرا دسترسی دارید .اگرچه دربرخی موارد ، برداشت ها ممکن است ارزش ضمانت نامه تان را کاهش دهد .
درصورتی که شرکت بیمه ورشکسته شود چه اتفاقی برای قرارداد سرمایه گذاری ام می افتد ؟
شرکت بیمه در این خصوص نسبت به  صاحبان سرمایه بیمه است.


اقتباس    www.cover4u.ca