۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

برای تحصیلات مقاطع بالاتر


هزینه تحصیلات در مقاطع بالاتر در کانادا در حال افزایش است و بسیاری از متقاضیان فوق  سعی دارند  محاسبه کنند که چه چیزهایی برای پرداخت  هزینه های پیش رو کمک خواهد کرد .برنامه هایی شامل کمک دولت ، بیمه عمر و حتی دانش و اطلاعات  مالی همگی به عنوان راههایی برای افزایش این کمک هزینه ها هستند.

یک مشکل بزرگ برای عامه مردم این است که بسیاری از مردم مطمئن نیستند که چگونه پول یا پس انداز برای تحصیلات فرزندانشان را مدیریت کنند . همچنین بسیاری از فرزندان ارزش پول یا اینکه چگونه برای آن کار کنند و چگونه آن را پس انداز کنند ، را نمی دانند .
 هزینه تحصیلات مقاطع بالاتر در این روزها چقدر است  ؟ اوتاوا می گوید دانشجویانی که به مدارس ، کالج یا دانشگاه بازرگانی  تمام وقت می روند باید انتظار پرداخت هزینه ها را داشته باشند. به این هزینه ها ، هزینه کتاب ،  لوازم تحصیل ، حمل و نقل ، هزینه دانشجویی ، مسکن و سایر هزینه ها را اضافه کنید .
دانشجویان تمام وقت در کانادا به طور متوسط در   2015 ،بیش از   66000دلار  برای برنامه 4 ساله تحصیلات مقاطع بالا پرداختند .
والدین چگونه باید کمک کنند ؟
یکی از راههای سنتی که بسیاری از والدین برای فرستادن فرزندانشان به مقاطع بالاتر انجام می دهند  از طریق  tax-sheltered RESPs می باشد. ما نند سرمایه گذاری پس انداز تحصیلی  و همچنین محصول دیگری که می تواند به دانشجویان  برای پرداخت تحصیلاتشان و یا برای پرداخت خانه یا بخشی از برنامه بازنشستگی کمک کند – مشارکت کردن در مدلی از  بیمه عمر کامل می باشد.
شخص دارنده این بیمه همچنین در سود شرکت بیمه شریک است . به دلیل اینکه این یک بیمه مشارکتی است ،  اگر بیمه پیش از یکسا لگی کودک خریداری شده باشد در زمانی که 21 ساله شد ، بیمه به صورت کامل پرداخت خواهد شد و دیگربه پرداخت  حق بیمه نیازی نیست . در آن زمان ، استفاده از میانگین بالا ، Cash value  سرمایه موجودبرنامه با یک بیمه عمر   life insurance value خواهد بود .و این زمانی است که مبالغ  سرمایه موجود می تواند به جهت اهداف تحصیلی در دسترس باشد.


اقتباس    www.cover4u.ca