۱۳۹۵ دی ۱۶, پنجشنبه

آیا واجد شرایط برای بیمه عمرسرمایه گذاری هستم ؟


اگر شهروند کانادا هستید و معیارهای  بیمه شدن  را دارید ، واجد شرایط  برای بیمه عمر می باشید . بر اساس سن تان ، مقدار بیمه که می خواهید داشته باشید ، سبک زندگی تان و تاریخچه پزشکی و خانواده تان تعیین خواهیم کرد که شما بیمه شدنی هستید یا خیر و آیا می توانید از تخفیف هایی برخوردار شوید و همچنین بیمه عمر سرما یه گذاری نه تنها بیمه  عمر شما را پوشش می دهد،  بلکه امکان افزایش سپرده بدون مالیات را نیز به شما میدهد. شما می توانید پس انداز های خود را اندوخته و در  زمان مشخص طبق مفاد بیمه نامه دریافت نمایید.

مقدار بیمه من چقدر باید باشد ؟ مقدار بیمه ایی که باید داشته باشید بستگی به نیاز شما دارد .
از بیمه های عمر موجود کدام نوع از بیمه مناسب من است ؟ چه نوع از برگشت مالی ایی را باید انتظار داشته باشم ؟
طرح بیمه فوق تعدادی از انواع سرمایه گذاری را پیشنهاد می دهد که در صورتی که بخواهید در یک مالیات محافظت شده tax- sheltered environment  سرمایه گذاری و پس انداز کنید .
نرخ  بیمه عمر بر اساس موارد زیر محاسبه می شود : قیمت بیمه از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است .
·       سن شما
·       جنسیت شما
·       سیگاری بودن یا نبودن شما
·       مقدار بیمه و نوع پوشش انتخابی شما
آیا می توانم به پس اندازهای بیمه سرمایه گذاری ام دسترسی داشته باشم ؟
شما می توانید  از آن مبالغ در برنامه ریزی مالی هر زمان و هر طور که می خواهید ، استفاده کنید ( البته تحت شرایط خاص ) . برای مثال ، می توان از این مبالغ به عنوان تضمین وام استفاده کرد .و همجنین در زمان وقوع ناتوانی ناشی از یک بیماری وخیم یا از دست دادن  استقلال ، پرداخت مقرری سالیانه ناتوانی به شما اجازه دسترسی به مبالغ انباشته شده بدون تاثیر مالیات را می دهد .
در صورت تغییر نیازها می توانم تغییراتی در قرار داد بیمه نا مه ام  بدهم ؟
بله ، شما می توانید . پوشش بیمه شما می تواند بر اساس نیازهای جدید شما تغییر کند . مشاور مالی می تواند به شما برای تصمیم گیری در مورد تغییرات بر اساس نیازهایتان کمک کرده  و در عین حال شما را مطمئن  سازد که هنوز پوشش بیمه ایی خود را دارید.
اقتباس    www.cover4u.ca