۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

سرما یه گذاری تضمینی

29  فوریه 2016  اخرین فرصت برای مشارکت RRSP    سال 2015


حفظ سرمایه در برابر سقوط ارزش پول (سهام )،طلبکاران و فوت

آیا می خواهید که از پس اندازهای شخصی خود محافظت کرده و همزمان دسترسی به بازارهای مالی که به صورت بالقوه رشد ، با یک قیمت مناسب دارند ، داشته باشید ؟
سرمایه گذاری تضمینی چیست ؟(GIF)
سرمایه گذاری است که منحصرن توسط شرکت های بیمه قابل اجراست .
زمانی که شما قرارداد مناسب سرمایه گذاریتان را انتخاب کردید ، ازضمانت حداقل  75 تا100  درصد  برای سپرده های سرمایه گذاری خود ، بدون توجه به رکود بازار برخوردار می شوید. شما می توانید از سرمایه خود در برابر طلبکاران محافظت کرده وهمجنین  برای عزیزانتان دریافت پول ، هنگام وقوع  فوت را میسر سازید.
از مزایای فوق:
Ø      رشد بالقوه
Ø      محافظت از طلبکار
Ø      پرداخت سریع  در صورت فوت
·        رشد بالقوه :
شما می توانید به بازار رشد بالقوه صد در صدی دسترسی داشته باشید و در این خصوص راههایی  مطابق قدرت ریسک پذیری و تنظیم شده به صورت خودکار برای شما امکان پذیر است.

·        محافظت از طلبکار
یکی دیگر از مزایای این گونه سرمایه گذاری در زمان وقوع ورشکستگی است ، اگرسود مناسبی را درقرارداد نامه تان امضا کرده باشید ، قرارداد شما از تصرف مستثنا خواهد بود. این امتیاز بویژه برای موسسان شرکت ، افراد دارای شغل آزاد و افراد حرفه ایی مشخص بسیار مناسب است.

·        پرداخت سریع سود در صورت فوت
در زمان وقوع فوت ، پرداخت سرمایه تان بدون انحصار وراثت انجام و این در مقایسه با فرایند معمول پرداخت های مربوط  به املاک یک امتیاز بزرگ محسوب می شود . چنانچه در سرمایه گذاری های رایج ،  وراث باید چندین ماه، برای دریافت ارث ، منتظر بمانند.

حداقل مبلغ پیش پرداخت چقدراست ؟
حداقل مبلغ پیش پرداخت در قرارداد سرمایه گذاری متفاوت است و بستگی به راههای سرمایه گذاری دارد.

راههای سرمایه گذاری چیست ؟
راههایی مختلف سرمایه گذاری به شما اجازه دسترسی به سرمایه گذاری های مختلف بر اساس دارایی هایتان و سود انتظارقابل پیش بینی  را می دهد و به صورت خودکار هر فصل برای ایجاد توازن بدون نیاز به انجام هیچ کاری از طرف شما ، محاسبه می شود .

از چه سنی می شود یک قراردادسرمایه گذاری خرید ؟
به محض رسیدن به دوران بلوغ می توانید قرارداد سرمایه گذاری بخرید.

محدودیت سنی برای پیش پرداخت تا چه زمانی است ؟
شما تا سن 80 سالگی وهمچنین در مواردی  تا سن 90 سالگی می توانید پیش پرداخت قرارداد سرمایه گذاری  بپردازید.

آیا امکان پیش پرداخت سرمایه گذاری در  صندوق پس انداز بازنشستگی RRSPرا داریم ؟
بله . برای همه برنامه های ثبت شده ( RRSP,RRIF,TFSA,LIF,LIRA)صلاحیت دارد و حتا اگر ثبت نشده باشد . به هر حال برخی محدودیت ها وجود دارد و همه انواع برنامه ها یا ضمانت نامه ها برای همه انواع قرارداد ها قابل دسترس نیست .

آیا  می توان  فهمید ، سرمایه گذاری مورد نظر در کجا استفاده می شود ؟
بله وشما می توانید در جریان  مکان سرمایه گذاری آگاه باشید  .

هزینه ها چقدر است ؟
هزینه ها بر اساس سرمایه گذاری ها  و ضمانت نامه هایی که انتخاب می کنیم ، متفاوت است

اگر نیاز به پول داشتم ، می توانم پول برداشت کنم ؟
شما همواره  به پول تان منهای هر گونه هزینه واگذاری قابل اجرا دسترسی دارید .اگرچه دربرخی موارد ، برداشت ها ممکن است ارزش ضمانت نامه تان را کاهش دهد .

درصورتی که شرکت بیمه ورشکسته شود چه اتفاقی برای قرارداد می افتد ؟
شرکت بیمه در این خصوص نسبت به  صاحبان سرمایه بیمه است.

                                                   
Image courtesy of Mister GC at FreeDigitalPhotos.net