۱۳۹۶ مهر ۲۹, شنبه

اشتباهات متداول درخرید بیمه مسافرتی


 بعضی افراد با داشتن کردیت کارت ، بر این باورند که در زمان مسافرت دارای بیمه مسافرتی هستند.

در صورتی که چنین نیست و غالبا تمامی کردیت کارت ها دارای بیمه مسافرتی نیستند و آنچه می بایست دقت کرد پوشش بیمه مسافرتی  و به عبارتی نافذ بودن بیمه و شرایط آن در هنگام مطالبه خواهد بود.قوانین بسیاری است که موجب می شود شما حتا با داشتن آن ، تجدید نظر بفرمایید و بیمه نامه ای مستقل بنا به شرایط خودتان و مسافرتتان تهیه و اختیار کنید.
در غالب بیمه های تکمیلی سلامت  گروهی، یکی از موارد مندرج  و پوشش ، بیمه مسافرتی است که بنا به نوع قرارداد می تواند متفاوت باشد. دقت در قرارداد و شرح بیمه نامه گروهی می تواند در انتخاب و اختیار کردن بیمه مسافرتی  به ما کمک کند
بیمه های مسافرتی به اشکال مختلف قابل اختیار کردن است و یکی دیگر از اشتباهات متداول این است که در بیمه های گروهی کارمندان شرکتها ، پوشش کامل ابطال پرواز و دیگر موارد ..... قابل پوشش نیست .
 پیشنهاد می شود به لحاظ ارزش بلیط ،درهنگام خرید بلیط مسافرتی،دقت کنید. برای برخورداری از پوشش ابطال بلیط مسافرتی از مشاور متخصص و با تجربه مشاوره گرفته شود و بیمه را در زمان مناسب خریداری نمایید .
همانطور که می دانید بیمه مسافرتی بر اساس مشخصات فردی  قابل محاسبه است و می توان برای مناسب شدن نرخ بیمه نامه  و واجد شرایط بودن ،گاهی بیمه مسافرتی را به شکل خانوادگی تهیه کرد . نکته مهم این است که بدانیم در چنین حالتی در صورت حتا واجد شرایط بودن پوشش فردی در مقایسه  با پوشش خانوادگی دارای پوشش یکسان نیست .
از دیگر اشتباهات رایج ،خرید بیمه نامه مسافرتی ازمکان و  افراد غیر متخصص ، عدم دقت در شرح قرارداد و همچنین عدم دقت در پرسش و پاسخ های پزشکی است که عدم پوشش در هنگام مطالبات را در بر خواهد داشت.
در خصوص بیمه های مسافرتی برای استفاده در کشوری دیگر، بیمه شده  قبل از خروج از کشورمی بایست بیمه مناسب و دارای پوشش مورد نیاز خریداری نماید.
   مبلغ کسر شدنی 1* و یا فرانشیز موجب کاهش نرخ بیمه نامه در زمان خرید می شود و همچنین موجب تعهد پرداخت خریدار بیمه نامه در زمان مطالبه خواهد شد ، که در شرکتهای مختلف متفاوت است.عدم دقت موجب ناراحتی در زمان مطالبه خواهد شد.   
عدم دقت در زمان انتظار ، موجب عدم پوشش درصورت بروز اتفاق در محدوده زمان مذکور خواهد شد .این زمان می تواند صفر ، 48 ساعت ، 1 هفته ویا 2 هفته باشد.
زمان واجد شرایط بودن2* ، در بیمه های مسافرتی سلامتی، عدم در نظر گرفتن زمان فوق موجب عدم پوشش خواهد بود.          
 بیمه یک قرار داد حقوقی است .درهرشرایطی بیمه شده موظف است از مطالب بیمه نامه خود آگاه باشد.
Deductible *1
Eligibility *2