۱۳۹۶ مهر ۲۹, شنبه

بیمه مسافرتی ویزیتور به کانادا را از ایران بگیرم یا از کانادا تهیه کنم ؟


بیمه مسافرتی جهت مسافرت به کانادا بهتر است از کانادا به جای ایران خریداری شود،  واما چرا؟

بیمه سلامتی مسافرتی بیمه ای است که قرار است سفر، اتفاقات یا تصادفات و بیماری شما را در سفر پوشش دهد و بی شک قرار است اتفاقاتی که پس از گرفتن بیمه پیش می آید را مورد پوشش قرار دهد.گرچه در این خصوص با پیشرفت در علم و صنعت از جمله بیمه این امکان بوجود می آید  که افراد تحت شرایطی با پیشینه بیماری قبلی نیز مورد پوشش قرار گیرند.
بیمه یک قرارداد حقوقی است ضمن اینکه یک محصول است که توسط شرکت مادر تولید می شود و شرکت های عرضه و توزیع کننده قادر به ارایه این محصول توسط نمایندگان رسمی و متخصصین محصول و یا محصولات بیمه ای آن را با توجه به نیاز متقاضی عرضه می نمایند.
شوربختانه دیده می شود امروزه افراد فارغ از دقت های حرفه ای ارایه به بیزنس بیمه می کنند که از آن بی اعتمادی – نا رضایتی و عدم پوشش در زمان مناسب برای خریدار بیمه می شود.
نکته ای که در مورد بیمه از جمله بیمه مسافرتی که به نظر بسیار ساده می باشد این است که بیمه مسافرتی از ایران عمومن تحت پوشش سوانح اضطراری می باشد. در صورتی که در انواع و اقسام بیمه های شرکت های امریکایی شما برای کانادا در شرکت های متفاوت هستند سوانح و مریضی با دقتی متفاوت ارایه می شود
1- نافذ بودن بیمه نامه، مطلب بسیار مهمی است که بیمه نامه ها را ازجمله بیمه های مسافرتی را از هم متمایز می سازد.توجه داشته باشیم غفلت از این مهم، موجب عدم پوشش در زمان مطالبه را فراهم می سازد.
2- در بیمه نامه های صادره از کانادا، شما به مقدار روز شمار می توانید بیمه اختیار کنید در صورتی که بیمه نامه های  صادره ازایران به صورت بسته های زمانی معمولن 3 ماهه می باشد.و همچنین نمی توانید بیمه خریداری شده را تمدید نمایید.
3- در بیمه نامه های کانادا ،پوشش بیمه برای افراد در صورت پیشینه بیماری با توجه به قرارداد بیمه نامه در زمان نیاز و مطالبه ،قابل جوابگویی است در صورتی که در بیمه نامه های صادره از ایران پوشش بیمه در این موارد جوابگو نیست.
4- واحد مطالبات در بیمه های صادره از ایران به واحد پولی  یورو معمولن محاسبه می شود .
5- در صورت بروز هر اتفاق بیمه شده، می بایست با بخش مطالبات بیمه تماس بگیرد واطلاع دهد . بیمه های صادره از ایران در کانادا دفتری ندارند و این تماس تلفنی به راحتی میسر نمی باشد  در صورتیکه بیمه های صادره از کانادا 24 ساعته ،7 روز هفته جوابگو هستند.
6- در بین شرکتهای بیمه مسافرتی موجود در کانادا این امکان وجود دارد بیمه شده، در زمان خسارت پولی پرداخت نکند،حتا در موارد سرپایی.

7- گاهی در زمان اتفاق و نیاز بیمه شده ،می بایست با بخش مطالبات تایید پوشش مواردی را بگیرد و بی شک در بیمه نامه صادره از کانادا این امر به راحتی میسر است .