۱۳۹۳ آبان ۲۹, پنجشنبه

مشارکت در RESP هم اکنون یا بعد ؟


طرح پس انداز تحصیلی در سال 1960 به تصویب رسید و از سال 1998 کمک دولتی نیز به آن اضافه شد. ما می توانیم از زمان تولد کودکمان تا پایان سن 17 سالگی در این صندوق پس انداز ، مشارکت کنیم.
به محض افتتاح حساب پس انداز تحصیلی از 500 دلار مشارکت دولتی برخوردار می  گردیم و تا سقف 9200 دلار نیز می توانیم از کمک دولتی بهره گیریم. کمک دولتی در این حالت از 20 تا 40 درصد می باشد بی شک مبلغ جمع شده می تواند در زمان ورود فرزندمان به مراکز تحصیلی عالی(موسسات آموزشی، کالج و دانشگاه) کمک شایانی به وی بنماید. شاید اینجا سوالات متفاوتی در ذهن هر مشارکت کننده ای نظیرپدر و مادر بوجودآید، مانند عدم تحصیل فرزندمان ، علاقمندی او به تحصیل در رشته های متنوع ، و صدها سوال دیگر.با توجه به توان پرداختی و طرحهای موجود که زیر نظر دولت می باشد شما می توانید  از بهترین شرایط برخوردارشوید.
 انعطاف پذیری بستگی به نوع RESP دارد:
با یک RESPشخصی ، تنها یک فرزند می تواند از منافع آن برخوردار شود و هر کسی می تواند این برنامه را افتتاح کند مانند خاله ، عمو ، مادر و پدر و دوستان نزدیک.
با یک RESP خانوادگی ، چندین فرزند از یک خانواده می توانند از منافع آن برخوردار شوند اما تنها والدین ، مادر و پدر بزرگ یا برادر و خواهر می توانند این برنامه را افتتاح  کنند .
ویژگی جالب دیگر این است که  حق داشتن  کمک از همان بدو تولد کودک ، تعلق می گیرد . بنابراین حتا اگر منتظر تنظیم یک  RESPهستیدهم می توانید کمک سالهای قبل را دریافت کنید .
چگونه مبالغ  پرداخت می شوند ؟
قوانینی برای برداشت یک RESPوجود دارد واغلب  مشاوره با یک متخصص خدمات مالی ضروری است .اما قوانین عمومی شامل این موارد است : هم زمان با آغاز تحصیلات پس از دوره دبیرستان فرزند می تواند شروع به استفاده از RESP ،  برای  بدست آوردن  کمک هزینه های  تحصیلی بکند .
اگر RESP پیش از آغاز تحصیلات پس ازدوره دبیرستان برداشت شود و یا اگر فرزندان تحصیلات خود را پس از دبیرستان ادامه ندهند قوانین پیچیده تر می شود .ممکن است اهدا کنندگان همواره بتوانند مبلغ اهداشده را بازپس بگیرند اما کمک هزینه ها  باید پس داده شده  یا به ذینفع دیگری منتقل شودو درآمد سرمایه گذاری شده آن بستگی به موقعیت دارد : ممکن است به مبلغ سرمایه گذاری مالیات و جریمه تعلق بگیرد و یا به RRSP  منتقل شود .
هم اکنون یا بعد ؟
کارشناسان توصیه می کنند که RESP هر چه زودترافتتاح شود. زیرا که جادوی " سود مرکب  Compound Interestبدون کسر مالیات تنها چند سال پس از افتتاح ، بسیار جذاب است .
شما می توانید با مبلغ کل 50000دلار برای کل مدت زمان یک برنامه ، مشارکت  کنید که با این مقدار، حداقل 7200 دلار کمک و مبالغ برگشتی بر اساس روش سرمایه گذاری ، حاصل می کنید.
جدول پایین مثالی برای نشان دادن پس انداز حاصل شده ازمشارکت2500دلاراز یک سال تا 17 سال مبلغ 76165/35دلار،بادرنظرگرفتن برگشت مرکب سودسالانه5%می باشد.
 در این مثال ، محاسبات ما تنهاشامل (Canada Education savings  Grant( CESG پایه می باشد.
Accumulated
Savings
Annual
Return
Accumulated
CESG
Annual Contribution
Year
3000
0
500
2500
1
6150
150
1000
2500
2
9457/50
308
1500
2500
3
12930/38
473
2000
2500
4
16576/89
647
2500
2500
5
20405/74
829
3000
2500
6
24426/03
1020
3500
2500
7
28647/33
1221
4000
2500
8
33079/69
1432
4500
2500
9
37733/68
1654
5000
2500
10
42620/36
1887
5500
2500
11
47751/38
2131
6000
2500
12
53138/95
2388
6500
2500
13
58795/90
2657
7000
2500
14
64435/69
2940
7200
2500
15
70157/48
3222
7200
2500
16
76165/35
3508
7200
2500
17شرکت بیمه رحیمیان Insufin  از خوانندگان و علاقمندان دعوت به عمل می آورد که  تجربه های خوب و بد خود را پیرامون بیمه برای ما به آدرس ایمیل news@insufin.com ارسال دارند.*مطالب این مقالات صرفن در جهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصین مربوطه نمی شود.*