۱۳۹۳ دی ۴, پنجشنبه

حداکثر مزایای دولتی بدون وام


 دارندگان حساب پس انداز تحصیلی تا 31 دسامبر فرصت استفاده از حداکثر مزایای دولتی را دارند .

یکی از راه های سرمایه گذاری ، پس انداز تحصیلی است که به آن RESP  می گویند.
یک RESPکمی شبیه به  Registered Retirement Savings Plan ( RRSP ) عمل می کند ، به این شکل که همه مبالغ سرمایه گذاری شده و مبالغ برگشتی بدست آمده ، تا زمان برداشت پول، از پرداخت مالیات محفوظ و معاف است . و باداشتن یک RESP فرزند شما می تواند از مبلغ سرمایه گذاری شده جهت تحصیل در مقاطع پس از دبیرستان بهرهمند شود.
با توجه به ارقام و هزینه های سرسام آور تحصیلی، تنها راه برخورد و مواجه شدن با هزینه های وحشتناک خصوصا در سالهای آینده ، پس انداز تحصیلی است که ضمن برخورداری از ریسک کم ، بالاترین سوددهی وقابلیت انعطاف و ضمانت را داشته باشد ،سوال پیش آمده این است که آیا ما به قدر کافی پس انداز داریم؟
برخی معتقدند وام خواهند گرفت . واقعا چند سال قرار است ما این پول را پرداخت کنیم که بی شک بهره را هم  می بایست به این مبلغ اضافه کرد .
آیا تحصیل فرزندانمان را به آینده موکول می کنیم؟
آیا قرار است فرزندمان در حین مدرسه کار کند تا هزینه تحصیل را جبران کند؟

پس انداز تحصیلی و کمک هزینه های دولتی:
کمک هزینه تحصیلی دولتی کانادا (CESG) که 20% مشارکت سالانه را تشکیل می دهد تا حداکثر 500 دلاردرسال به عبارتی 7200$ کل مدت زمان برنامه می باشد .
برای خانواده های با سطح درآمد پایین تا سقف 9200 دلار–( CLB) به محض افتتاح حساب به شما 500 دلار پرداخت می کند و پس ازآن  100 دلارسالانه تا زمانی که کودک به 15 سالگی برسد.

انعطاف پذیری بستگی به نوع حساب پس انداز تحصیلی دارد:
با یک RESPشخصی ، تنها یک فرزند می تواند از منافع آن برخوردار شود و هر کسی می تواند این برنامه را افتتاح کند مانند خاله ، عمو ، مادر و پدر و دوستان نزدیک.
با یک RESP خانوادگی ، چندین فرزند از یک خانواده می توانند از منافع آن برخوردار شوند اما تنها والدین ، مادر و پدر بزرگ یا برادر و خواهر می توانند این برنامه را افتتاح  کنند .
ویژگی جالب دیگر این است که  حق داشتن  کمک از همان بدو تولد کودک ، تعلق می گیرد .
کارشناسان توصیه می کنند کهحساب پس اندازRESP هر چه زودترافتتاح شود. زیرا که جادوی " سود مرکب  Compound Interestبدون کسر مالیات تنها چند سال پس از افتتاح ، بسیار جذاب است .بطور نمونه پس انداز حاصل شده ازمشارکت2500دلار از یک سال تا 17 سال مبلغ 76165/35دلار، با احتساب برگشت مرکب سود سالانه 5 درصد می باشد.
برای افتتاح پس انداز تحصیلی ، کودک باید ساکن کانادا باشد و همچنین دارای شماره بیمه اجتماعی (SIN   )در غیر این صورت از کمک دولتی برخوردار نخواهد شد . پدر و مادر می توانند تا سقف 50 هزار دلار در کل دوره مشارکت برای هر بچه سرمایه گذاری نمایند . در واقع این طرح تشویقی است جهت والدین برای فرزندانشان از زمان طفولیت و حمایتی است از افرادی که درآمد پایین دارند . و از کمک دولت برخوردار خواهند بود.
به عبارت دیگر ، قراردادی است بین والدین و یا اقوام نزدیک کودکاز یک طرف و از طرف دیگر شخص و یا سازمانی که در سرمایه گذاری جهت کسب درآمد مشارکت می کند و این در حالی است که دولت طبق قوانین مالیاتی عمل کرده و نظارت و مشارکت در این نوع سرمایه گذاری دارد.