۱۳۹۵ اسفند ۷, شنبه

بیمه و خدمات درمان گردشگری


این مسئولیت شماست که استانداردهای خدمات درمانی و گواهی نامه های پزشکان خدمات درمانی در کشور مقصد را تحقیق کنید . و همچنین چگونگی اعتبار خدمات درمانی و چگونگی تنظیم شدن آنها را بیابید. گواهی نامه امکانات و متخصصان درمانی و هر گونه شکایت ، گزارش ، ارزیابی و نظری را بررسی کنید . حتی اگرتمامی  امکانات و کارکنان را به خوبی تحقیق کنید هیچ تضمینی وجود ندارد که مواردی که می بینید مطابق با اطلاعات کسب شده شما باشد .

از تمامی مراقبت های درمانی در سایر کشورها آگاه بوده و آماده باشید برای مثال :
·       دربرخی کشورها ممکن است خدمات درمانی ، آزمایش خون را برای  عفونت های خونی مثل HIV  یا هپاتیت B انجام ندهند . در برخی مناطق که مالاریا شایع است نیز ممکن است احتمال ابتلا به مالاریا از بانک های انتقال خون باشد. از انتقال خون یا تزریق ،به جز در موارد اورژانسی اجتناب کنید .
·       آگاه باشید که باکتری مقاوم چنین دارویی در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی در سر تاسر دنیا وجود دارد.
افراد آسیب دیده ممکن است ناگزیر به اهدا اعضا بدنشان بدون رضایت کامل باشند که در نتیجه آن انتقال اعضاء گردشگری و فروش اعضا بدن در بسیاری از کشورها غیر قانونی است.
خدمات درمان مسافرتی به معنی مسافرت به کشور دیگر برای دریافت خدمات درمانی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات درمان مسافرتی با Well on your way: a Canadian’s guide to healthy travel abroad مشاوره کنید.
از آنجا که بیماری و حادثه،داستانی قدیمی نبوده و همواره می تواند در هر نقطه و هر سنی رخ دهد،داستان بیمه مسافرتی ماجرایی جدید نیست. همچنین در صورت نیاز پس از خروج از بیمارستان 2 تا 3 بار مراجعه به پزشک،جهت هر مورد مریضی و یا تصادف قابل مراجعه و پیگیری است و همینطور در صورت مراجعه به پزشک خانوادگی و پرداخت هزینه،از طرف شرکت بیمه قابل پوشش است.
فراموش نکنید برای اینکه از 100 درصد پوشش بیمه استفاده نمایید حتمن قبل از مراجعه به بیمارستان و یا دکتر و مراکز درمانی سرپایی با شماره تلفنی که در بیمه نامه و یا کارت بیمه نامه مسافرتی جهت مواقع اضطراری آمده است تماس گرفته شود.

اقتباس    www.cover4u.ca      و  travel.gc.ca