۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه

در زمستان زندگی، چه کسی کنار شماست؟


 
طلاق به عنوان ابزاری اجتماعی در مواجه با شكست درازدواج به كار گرفته می شود. غالبا در فرآیند طلاق یكی از طرفین، درگیری های عاطفی و رنج بیش تری را متحمل می شود و به مدت طولانی تری در بحران به سر می برد.
به گزارش سیدنی هرالد، تحقیقات جدید نشان می دهد تاثیر طلاق بر زنان جوان به مراتب بیشتر از مردان است و می تواند تنش روانی فراوانی را در زنان ایجاد کند. بر اساس رده بندی، دشوارترین شرایط برای بازگشت به زندگی عادی اجتماعی، "طلاق" برای زنان جوان در رده دوم بدترین اتفاق زندگی قرار می گیرد و تنها مرگ همسر می تواند شرایطی به مراتب بدتر را از نظر روانی رقم بزند و حتی ازدست دادن بهترین دوست و یا آسیب شدید فیزیکی پس از آن قرار می گیرند.

در این میان هر چه سن زن کمتر باشد میزان آسیب بالاتر رفته وعواقب طلاق سنگین تر می شود. در مطالعات اخیر دانشگاه میشیگان مشخص شده زنان مطلقه با سن 35 تا 41 سال به مراتب شرایط روحی بدتری نسبت به زنان 44 تا 51 ساله داشته اند. دکتر "هیو لیو" مدیر ارشد این تحقیقات می گوید: «در مجموع سلامت افراد پس از طلاق به خطر می افتد و استرس ناشی از این موضوع بروی شرایط روانی و فیزیکی به یک اندازه تاثیر می گذارد هر چند که خود شخص ممکن است متوجه این موضوع نشود.»
در تحقیقاتی که در طی 15 سال انجام شد، مشخص شد بیماری های اصلی همچون سرطان و بیماریهای قلبی و عروقی بین زنان مطلقه 20 درصد بیشتر از زنانی است که هنوز با همسرانشان زندگی می کنند. دکتر " لیو" وجود فرزندان نوجوان برای زنان مطلقه جوان را یکی از دلایل اصلی بالاتر رفتن تنش های روحی می داند هر چند به عقیده او تلاش برای یافتن شریک جدیدی در زندگی هم می تواند به همان اندازه ایجاد تتنش روحی کند. نتیجه این تحقیقات جدید، باور عمومی مبنی بر کمک فرزندان به مادر برای عبور کردن از مشکلات روحی ناشی از طلاق را رد می کند. به گفته دکتر " لیو" در عوض زنان مسن تر پس از طلاق می تواند با شرایط جدید بهتر کنار بیایند و شیوه های بیشتری برای این منظور در دسترس دارند.
این که ما یک زن هستیم و یا یک مرد شاید تفاوت چندانی در این رابطه نداشته باشد. برخی از پزشکان اثرات مخرب طلاق را برای زنان بیشتر دانسته و برخی معتقدند مردان دوران بدتری را سپری می کنند، اما هر چه باشد ما به عنوان یک انسان پس از طلاق وارد دورانی بحرانی شده و هر یک بسته به شرایط روحی و جسمی مان به گونه ای آن را سپری می کنیم. در دنیای امروز آینده نگری متعلق به همه اعم از زنان و مردان تنها و همینطور متاهل بوده و برنامه ویژه ای برای گروهی خاص نوشته نشده است،  اما طبعا روبرو شدن با شرایطی مانند بیماری و یا هر رویدادی که توانایی جسمی ما رابه مخاطره بیندازد، در دوره تنهایی ، بیشتر اثر گذار خواهد بود. مانند همیشه تاکید ما بر توجه و بررسی وضعیت مالی در روزهای پیش بینی نشده است. بیمه دقیقا حکم پس انداز بزرگ زندگی ما را در روزهای بیماری و ناتوانی دارد. با داشتن بیمه، بخصوص دو بیمه بیماری های سخت و ناتوانی جسمی ما می توانیم مطمئن باشیم که برای گذران مرحله از بیماری تا سلامتی به کسی نیاز مالی نداریم. اگر دوران جدایی را سپری می کنیم و زخم های زندگی گذشته را هنوز بر دل یدک می کشیم، باید به یاد داشته باشیم که برای محافظت از خود، نمی توانیم به انتظار فردا بنشینیم. روی دیگر سکه زندگی ما قطعا به زمانی با پستی و بلندی های دیگری متعلق است. بیاییم قبل از پرتاب این سکه به آسمان تقدیرمان، نیاز مالی آن مرحله را با هر میزان توانایی مالی که داریم برآورده سازیم، با این اطمینان که بیمه می تواند آن را تضمین کند.