۱۳۹۳ مرداد ۱۱, شنبه

مواد مخدرمتعارف

طرح و برنامه ریزی و مدیریت مالی راهکار مناسبی است که می تواند در زمان بروز آثاروتشخیص بیماری و شرایط بد اقتصادی به کمک یک فرد بیاید.
از عوامل موثر در نرخ بیمه های عمرو سلامتی به دلیل ریسک فاکتورهایی در این خصوص،می توان به الکل، سیگارت، سیگار، ماری جوانا اشاره کرد در شرکتهای بیمه شرایط سلامتی افراد با  کد گذاری هایی نظیر R1 تا R9  و P1  تا P5 درجه بندی می شوند.افراد  با توجه سابقه ونتیجه آزمایششان می توانند از تخفیفات در صورت شرایط مناسب و افزایش نرخ در صورت شرایط نامطلوب برخوردار شوند.
از دست دادن عزیزان، مبتلا شدن به بیماری، تغییر وضعیت شغلی، بازنشستگی می تواند تاثیر نابسزایی در زندگی هر یک از ما بوجود آورد .
در شرایط معمولی وقتی انسان از انجام دادن كاری لذت می برد از مناطق پایینی مغز موادی به نام دوپامین ونوراپی نفرین ترشح می شود که  به انسان احساس لذت و پاداش دست می دهد وموجب ترغیب اوبه تكرار آن عمل می شود. یكی از آثار مهم مواد مخدر فعال كردن همین سیستم است . چون سیستم پاداش در مغز آنها تقویت شده، تمایلی شدید به تكرار مصرف آن ها پیدا می كنند.
مواد مخدر به تمامی تركیبات شیمیایی گفته می شود كه مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغزشود. مثل حالت سرخوشی ولذت، خواب آلودگی وسستی.
مواد مخدر مصرف جمعی  یا  اجتماعی، معمولن جهت آرامش بخشی یا در مواقع خاص جهت دستیابی به انرژی بیشتراستفاده می شوند. برخیازاینمواددربسیاریازورزشهاممنوعوغیرقانونیاست .اصلیتریناینموادمخدرمصرفجمعی،شاملمشروبات الکلی،مصرف تنباکو و همچنین کافیین ها میباشند .
مشروبات الکلی
برای بسیاری ازافراد، نوشیدن مقدار متعادل الکل نه تنها مضر نبوده بلکه حتا ممکن است برای سلامت هم مفید باشد، یکی از این موارد، مصرف شراب است که می تواند موجب کاهش خطر برخی مشکلات قلبی شود . برای بیشتر زنان و بیشتر افراد بالای 65 سال نوشیدن مقدار متعادل الکل یعنی کمتر از سه بار در طول روز یا هفت بار در طول هفته  .
برای مردان زیر 65  سال این مقدار متعادل یعنی کمتر از چهار بار در طول روز یا  14 باردرهفته می باشد .
برخی افراد هرگز نباید الکل مصرف کنند شامل معتادان به الکل، کودکان، زنان بار دار و افرادی که دارو ی خاصی مصرف می کنند و همچنین افرادی با شرایط خاص و توصیه پزشکی .
مصرف بیش از حد متعادل الکل می تواند خطرناک باشد .نوشیدن بیرویه الکل می تواند به سو مصرف الکل و اعتیاد ( دایم الخمری ) ،جراحات، بیمارهای کبد، بیماری های قلبی، سرطان و سایر مشکلات برای سلامتی،منجرشود . این موضوع حتا می تواند مشکلاتی درخانه، محل کار و در جمع دوستان بوجودآورد.
اقتباس :سازمان غذا و دارو
مشاور علمی پزشکی شرکت بیمه Insufin،آقای دکتر پژمان حنیفی مقدم (ایمونولوژیست)

*مطالب این مقالات صرفن در جهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره بام تخصصین مربوطه نمی شود.*