۱۳۹۴ فروردین ۲۰, پنجشنبه

رهایی از استرس


این روزها، آن چنان درگیر زندگی روزمره ی خود می شویم که شاید تنها زنگ بیماری ها، ترمزی برای لختی توقف کردن باشد. آن چنان با استرسها درگیر می شویم که مفهوم شاد بودن و با هم بودن را فراموش کرده ایم و نیز فراموش کرده ایم به عنوان نسلی که تجربه ی شاد بودن در روزهایی شاد و بی ادعا مانند سیزده بدر را داشته ایم به نسل بعد از خود منتقل کنیم.
فراموش کرده ایم می توانیم روی حصیری در دامن کوه بنشینیم، آتشی بیفروزیم و غذایی بی تشریفات بخوریم اما با هم شاد باشیم. سیزده بدر فرصتی است برای تجربه ی زندگی بدون نگرانی و رهایی از استرس هایی است که به دورمان چون تاری تنیده شده اند.
استرس مفهوم گسترده ای دارد و از فوت یکی از عزیزان تا موارد کوچک مانند ماندن در ترافیک را شامل می شود. بدن انسان همیشه به استرس ها واکنش نشان می دهد. شاید تجربه ی قلب درد، سردرد یا گرفتگی عضلات پس از یک ناراحتی و استرس را داشته اید. استرس بتدریج تغییر شکل داده و به پرخاشگری و افسردگی تبدیل می شود و در رفتارهای فردی تفاوت هایی ایجاد می شود.
مطالعات علمی بسیاری ارتباط بین استرس و بیماری های قلبی را تایید نموده اند. ثابت شده است افراد تحت استرس از فشارخون و کلسترول بالا و نیز شانس بالای ایجاد لخته های خون رنج می برند. افراد دارای استرس سیگار بیشتری می کشند، غذای بیشتری می خورند و از فعالیتهای فیزیکی دوری می کنند که همه ی این ها فرد را بیشتر مستعد بیماری های قلبی می کند.
باتوجه به شیوه ی زندگی روزمره، بنظر می رسد نمی توانیم از استرس ها دوری کنیم و باید یاد بگیریم که چگونه با استرسها روبرو شویم و آرامش خودرا در زندگی مدیریت کنیم.
در مواجهه با استرس افراد راههای مختلفی را بر می گزینند که بسته به شخصیت آنها دارد. برخی استرس را به عنوان وظیفه و شاید بخشی از سرنوشت خود می پذیرند و با آن همراه می شوند و کنار می آیند. برخی دیگر به آن بصورت احساسی نگاه کرده و منتظر حمایت از افراد دیگر می مانند و بسیاری از افراد نیز کار و مشغولیت های اضافی را برای منحرف کردن ذهن خود از استرس ها بر می گزینند.
نمی توان راهکار مشترکی برای مقابله با استرسها را ارایه نمود و هر فرد بنا بر روش زندگی خود باید راهی را برگزیند. 
لحظات زندگی انباشته از رویدادهای غیر قابل تصور است. بیمه می تواند در این ناباوری اتفاق، ما را به مسیری هدایت کند که در آن دست نیاز به سوی کسی دراز نشود. در میان مشغله هایمان، جایی برای برنامه ریزی باز کرده و قبل از این که واجد شرایط بودن را از دست دهیم اقدام کنیم.  


اقتباس ،  خانم دکتر واحدی (ایمونولوژیست(