۱۳۹۴ تیر ۲۵, پنجشنبه

برنامه تحصیلی برای همه عمر LLP


LLP برنامه ایی است که به افراد واجد شرایط ، اجازه برداشت های بدون مالیات ازیک RRSP را جهت تامین مخارج تحصیل تمام وقت برای خودشان یا همسرشان را می دهد.

شرایط لازم
افراد واجد شرایطی که حساب پسانداز باز نشستگی  RRSP دارند ،قادر به برداشت های بدون مالیات از RRSP شان هستند که هزینه تحصیل تمام وقت برای خود یا همسر یا شریک غیر رسمی را تامین کنند .
برداشت ها نمی تواند بیش از 10000$ در یک سال باشد . بیش از یک برداشت  در هر سال از هر تعداد از حساب های RRSP   معین در صورتی که از مقدار سالانه تجاوز نکند ، می تواند برداشت شود. به برداشت های تحت این برنامه ، برای یک دوره برداشت تا سقف 4 سال تقویمی در صورتی که کل برداشت  بیش از 20000$ نباشد ، اجازه داده می شود . گرچه دوره برداشت برای یک شرکت کننده در برنامه ،  پیش از آغاز سال بازپرداخت که توسط شرکت کننده ضروری است ، باید به پایان برسد .
مبلغ RRSP  می تواند تحت برنامه برداشت شود، اگر دریافت کننده یا همسر دریافت کننده یا شریک غیر رسمی اش به عنوان دانشجوی تمام وقت در یک رشته معتبر تحصیلی حداقل برای مدت 3 ماه در یک موسسه معتبر تحصیلی ثبت نام شده یا قرار است که بشود . گرچه یک دانشجوی ناتوان ممکن است به عنوان یک دانشجو تحت برنامه ، چه تمام وقت و چه نیمه وقت واجدشرایط باشد . زمانی که مبلغ پیش از ثبت نام دریافت کننده یا همسر یا شریک غیر رسمی برداشت می شود ، ثبت نام باید در سال برداشت RRSPیا پیش از مارچ سال بعد انجام گیرد.
قوانین خاص ، زمانی که مبلغ  RRSPتحت برنامه برداشت می شود و دانشجو رشته معتبر تحصیلی خود را به اتمام نمی رساند قابل اجرا می باشد .
برداشت RRSPشامل درآمد دریافت کننده خواهد بود مگر اینکه دریافت کننده برداشت RRSPرا بازپرداخت کرده و یک فرم  موافقت   CRAرا پر کند. زمانی که این مراحل انجام می شود برداشت RRSPشامل محاسبات درآمد نمی شود .
تحت LLP،RRSPحقوق بگیران اجازه برداشت پول برای تحصیل خود و زوج یا شریک غیر رسمی اشان را دارند اما آنها نمی توانند یک میزان LLPقطعی  برای تحصیل بیش از یک نفر داشته باشند. این  محدودیت ، پیچیدگی  اجرایی در ارتباط با محاسبه  باز پرداخت های تحت برنامه را کم می کند . در هر صورت هر دو  زوج ویا هردو شریک غیر رسمی می توانند مبالغی را از RRSPهایشان برداشت کنند .

دوره بازپرداخت
برداشت های RRSP تحت LLP،به برداشت  های  RRSPافراد با اقساط مساوی در طی 10 سال ، که نه دیرتر از 60 روز پس از پنجمین سال پس از سالی که فرد اولین مبلغ را برداشت می کند ، قابل بازپرداخت است . گرچه در صورتی که دانشجو شرایط  اعتبار مالیات تحصیل تمام وقت را حداقل در سه ماه پیاپی پیش از پنجمین سال از دست بدهد،  لازم است بازپرداخت را آغاز کند . زمانی که این اتفاق می افتد ، لازم است بازپرداخت در طی مدت 60 روز از دوم همان سال آغاز شود. به عبارت دیگر ، یک دانشجوی تمام وقت لازم است که 9 ماه در سال را در دانشگاه سپری کند و ماهها با ماهی که درس آغاز و ماهی که پایان می یابد ، شمارش می شود..
* شرکت بیمه رحیمیان Insufin  از خوانندگان و علاقمندان دعوت به عمل می آورد که  تجربه های خوب و بد خود را پیرامون بیمه با ما در میان بگذارید.


مطالب این مقالات صرفن در جهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصین مربوطه نمی شود.