۱۳۹۴ مرداد ۸, پنجشنبه

سرمایه گذاری اورژانسی


در صورتی که فردا نتوانید کار کنید چه اتفاقی برایتان می افتد ؟
تقریبا همه افراد رویای روزی را دارند که مجبور به کار کردن نباشند . اما اگر مجبور به توقف کاری در صورت یک بیماری یا تصادف شوید آن رویا تبدیل به یک واقعیت تلخ خواهد شد .
در اینجا یک سوال ساده مطرح هست : آیا شما همین فردا صبح می توانید بازنشسته شوید ؟

هر ساله هزاران کانادایی  با چنین موقعیتی روبرو می شوند که :
یک بازنشستگی اجباری به مدت نامعلوم به دلیل یک تصادف یا بیماری .
 در واقع ، احتمال ناتوانی از کار به دنبال یک تصادف یا بیماری وخیم حداقل به اندازه احتمال مرگ می باشد !
آماری که در ادامه می آید به شما ایده ای از همه این موارد می دهد .
زمانی که زنده ماندن می تواند تبدیل به یک احتمال مالی شود
1-  تصادفات جاده ایی در کانادا در سال 2013
آمار مرگ : 1923
جراحات جدی : 10315
2-آمار زنده ماندگان پنج سال پس از تشخیص سرطان
1992: 55%
2008: 8/62%
 درباره سرمایه گذاری اورژانسی
در مواجه با این چشم اندازاغلب مردم بر سرمایه گذاری اورژانسی حساب می کنند سه تا شش ماه زیر سازی که  برای  پوشش وقایع غیر منتظره  توصیه شده است . برخی اوقات پس انداز است ، برخی اوقات یک کارت اعتباری  و برخی اوقات ترکیبی از هر دو می باشد .
در هر صورت مسئله زمانی  پیچیده تر می شود که شما مجبور به پوشش احتمال ناتوانی از کاربه مدت چندین ماه باشید . افراد کمی در این موقعیت  هستند که در چنین موقعیتی برای یک مدت طولانی  حتی چندین سال ، بدون قرض جدی یا از دست دادن پس اندازهای که برای مقاصد دیگراست  مثل RRSP ، دست و پنجه نرم کنند .
بخشی از راه حل
دراین  میان محصولات بیمه ای که برای ایجاد یک  درآمد جایگزین در موارد ناتوانی استفاده می شود ، یافت می شود . تعدادی از این محصولات پوششی همبرای تصادفات و هم بیماری فراهم می کند یا شما تنها می توانید بیمه تصادف را انتخاب کنید .
بویژه برای افرادی که توانایی داشتن بیمه ناتوانی طولانی مدت  بدلائل سلامتی را ندارند ، جذاب است . در اینجا ، ضوابط واجد شرایط بودن زیاد است و لزومی ندارد روی شرایط از پیش موجود حساب کنید. بعلاوه ، افرادی که هم اکنون بیمه تصادف دارند می توانند پوششی تنها برای تصادفات خارج از کار ، داشته باشند
نهایتا برخی از این محصولات در دسترس افرادی است که در خانه کار می کنند یا اینکه  کار تمام وقت ندارند.
یک سرمایه گذاری اورژانسی بهتر
چنین راه حلی به عنوان یک وسیله به کار می رود یک سرمایه گذاری اورژانسی طولانی مدت که شمارا از استفاده از پس انداز بازنشستگی تان  یا در قرض افتادن ، در صورتی که مجبور به توقف از کاردکردن شوید ، حفظ می کند . این نوع محصول باطول زمانهای متفاوت  بر اساس ویژگیهایی مثل دوره پوشش و مدت زمانی که شما پیش از دریافت منافع باید منتظر باشید ، در دسترس می باشد .
بهترین پیشنهاد،بررسی طرح و برنامه ریزی مالی و پوشش های بیمه تان و مرور نیازمندیهای تان بر اساس موقعیت شخصیتی تان است .