۱۳۹۴ مرداد ۱۵, پنجشنبه

از دیگر نقش مشاور مالی ...


بیمه کمک بزرگی درزندگی خانواده هاست. حالا اگرپیوند این خانواده که میتواند ترکیبی حتا دونفره داشته باشد،شکسته شود هریک ازطرفی نمیتوانند درمعرض خطر مشکلات مالی حاصل ازبیکاری،بیماری،از کارافتادگی،تنهایی و فوت قرارگیرند.

طلاق جدایی قانونی ازدواج است .مانند سایر تغییرات بزرگ زندگی ، طلاق نیز اضطراب آور است .و بر مسایل مالی ، شکل  زندگی ، شغل های افراد خانواده ، برنامه ها و سایر مسایل تاثیر می گذارد .اگر خانواده فرزندانی داشته باشد این مساله تاثیرعمیقی  برآنها خواهد داشت .
درگیر طلاق شدن  یک مساله  زمانبرو  احساسی می باشد و استفاده از یک مشاوره خوب مالی ، بیمه و سرمایه کذاری موردی است که بسیاری از افراد آن را نادیده می گیرند .
در هنگام بررسی پرونده طلاق،نه تنها وکیل بلکه وجود و اهمیت حسابدار و مشاور مالی جهت بررسی توافق نامه ها ، مسایل مالیاتی و اقتصادی مربوط به تقسیم دارایی ها به خوبی احساس می شود .
وکلا معمولن درگیر توافق نامه هستندواغلب نمی دانند از نظر مالی چه تفاوتی بین پرداخت ، به صورت یکباره و دوره ایی است و یا پرداخت مقدار هنگفتی پول در یک فاصله زمانی کوتاه، آیا می تواند بهتر از پرداخت مبلغ کم در یک فاصله زمانی طولانی باشد ؟ تحلیل و برنامه ریزی توسط مشاورین مالی می تواند در این مورد انجام شود.
مشاوران مالی معمولن با موکلشان در مورد برنامه های بازنشستگی همراهی  صمیمانه ایی داشته و به آنها مشاوره مالی می دهند اما در مورد مساله طلاق ، زمان و دقت نظر بیشتری مورد نیاز است زیرا موکلان، پیشاپیش  درگیری  احساسی  دارند و در این خصوص سوالات زیادی است که  نیاز به پاسخ دارد .
·        آیا توان مالی برای حفظ خانه را دارم ؟
·        آیا به اندازه کافی  توان مالی برای ادامه زندگی ، پس از پرداخت  یا دریافت حمایت های کودک یا حق حقوق و مواجب همسری را خواهم داشت ؟
·        اگرمن نمی خواهم به صورت ماهانه حمایت همسری دریافت یا پرداخت کنم . پرداخت معادل ، به صورت مبلغ یکجا یکباره پس از تسویه مالیات چگونه است ؟
·        نتایج دراز مدت  پیشنهاد یا پذیرش توافق با دو مقایسه پیشنهاد چگونه است؟
·         مالیات بر اساس  پیشنهادات توافق نامه مختلف چه تاثیری بر من خواهد گذاشت ؟
·        دلیل اهمیتِ داشتن یک شغل یا مستمری بازنشستگی چیست ؟
·        حق و حقوق شغل و یا مستمری بازنشستگی من چگونه خواهد بود؟ و چه انتخاب هایی دارم
از دیگر موارد قابل دقت در زمان جدایی توجه به وصیت نامه و وکالت نامه وهمچنین حدود اختیارات طرفین است .
توجه به وارث و یا وارثین در قراردادها و بیمه نامه ها و سرمایه گذاری ها و همچنین حق جابجایی وارث به عهده کیست؟
توجه به حق سرپرستی (حضانت ) در صورت بچه دار بودن، از جمله موارد قابل اشاره سرمایه گذاری هایی نظیر پس انداز تحصیلی فرزندان است.
بیمه را مانند همیشه نیازی برای همه افراد دانسته وبخصوص آنرا به  کسیکه قرار است به تنهایی عهده دار بخش مالی خود و یا احتمالا فرزند ش باشد توصیه میکنیم. اگر مایل هستید بدانید دراین زمینه بیمه چه کمکی میتواند به چنین اشخاصی داشته باشد با ما تماس گرفته و فراموش نکنید کسی جز خود ما بادوراندیشی ،قادر به کمک ما نخواهد بود.