۱۳۹۴ مرداد ۱۵, پنجشنبه

حتی یک روز سفر


 اگر برنامه ایی برای رفتن به خارج دارید حتا اگر یک روز سفر به ایالات متحده باشد شما باید بهترین بیمه مسافرتی کهاستطاعتش را پیش از ترک کانادا دارید را بخرید . بیمه مسافرت شما باید شامل پوشش سلامتی ، پوشش ناتوانی و زندگی که به شما برای جلوگیری از هزینه هایی همچون ، هزینه بستری شدن یا درمان دارویی خارج از کانادا کمک می کند، باشد .اگر در حال پرواز هستید برای لغو پرواز ، اختلال سفر ، چمدانهای مفقود شده  بیمه شوید.  همچنین اگر در حال مسافرت با ماشین هستید از داشتن پوشش وسیله نقلیه و راننده در مواردی که تصادفی در خارج از کشور داشتید، مطمئن شوید .

در طی تعطیلات کوتاه مدت در یک جزیره Caribbean، یک کانادایی مبتلا به شکل حادی از ذات الریه شده و مجبور به پذیرش بیمارستانی شد .  وضعیتش وخیم تر شد و برای مراقبت های شدیدتری زیر دستگاه تنفس قرار گرفت .بدون بیمه ، او مجبور شد ترتیباتی با بیمارستان برای پرداخت صورتحسابی که بیش از 20000$ بود ، بپردازد .
صرفنظر از اینکه چگونه بیمه سفر گرفته باشید بسیار مهم است که موارد مورد نیاز  شرایط ، مدت ، محدودیت ها و تبصره ها در بیمه نامه را بدانید .
صرفنظر از جایی که قصد سفر دارید مطمئن شوید که the Country Travel Advice and Advisories  را دوبار بررسی کرده اید،(قابل توجه که سایت دولتی است ) یکبار زمانی که برنامه سفر دارید و بار دیگر مدت کوتاهی پیش از ترک خانه برای سفر . اگر مشاوره سفربرای مقصدتان  پس از ترتیبات سفر و پیش یا در طی سفرتان ، صادر می شود  می تواند بر بیمه درمان سفر شما تاثیر گذاشته  یا بیمه لغو سفرتان را مشروط سازد . شما باید قطعا همه شرایط و ضوابط آمده در بیمه نامه را بر اساس مشاوره سفرتان  از دولت کانادا متوجه شوید .
برخی از شرکتهای بیمه درخواست های درمانی  برای جراحت های اتفاق افتاده در کشوری که دولت کانادا یک  Travel Advisory. رسمی صادر کرده است را انجام نمی دهد . پوشش جراحات ناشی از جنگ نیز محدودیت دارد . بیمه نامه اغلب دارای بند و ماده های  استثنایی در مورد مناطق یا فعالیتهایی هستند که پوشش داده نمی شوند .
توجه به  قوانین بیمه نامه تان
این مسئولیت شماست که قوانین بیمه نامه تان را با دقت ملاحظه کرده و دریابید . کپی نهایی را با دقت خوانده و در صورت نیاز برای فهم کامل ، موارد مورد نیاز و تعاریف ، قوانین ، شرایط ، محدودیت ها و تبصره ها ی بیمه نامه ، کمک بگیرید .
یک گزارش با جزئیات کامل و صورتحساب از پزشک یا بیمارستان را پیش از ترک کشوری که درمان پزشکی دریافت کرده اید ، بگیرید . هیچ چیزی دشوارتر از گرفتن هزاران برگه مورد نیاز از کیلو مترها دورتر نیست . همواره به خاطر داشته باشید که رسیدهای اصلی یا نسخه های در یافت شده از خارج را جهت خدمات پزشکی صادر کنید و یکی کپی از آن مدارک را برای خودتان نگه دارید .