۱۳۹۵ فروردین ۲۰, جمعه

دولت جدید ، اولویت های جدید


با کسر بودجه پیش بینی شده ۲۹،۴ میلیارد دلار ، اولین بودجه دو لت جدید توسط   Morneau   وزیردارایی فدرال ارایه شد و قطعا با اهداف دولت قبلی متفاوت است . اما این تفاوت ها به اینجا خلاصه نمی شود.  از آنجا که ضمن آگاهی از آن در طرح و برنامه ریزی هر یک از ما موثر است ،لذا طی 2 هفته به شرح مواردی می پردازیم .

در بودجه ایی که وزیر دارایی فدرال  پرداخت های دولتی را جهت تهیج اقتصاد کانادا افزایش داده و منافعی را برای خانواده ها فراهم کرد و همچنین او یک کسر بودجه بزرگ را که انتظار کاهش آن به آرامی در طی چند سال آینده را داشت ، پذیرفت .


 میزان بودجه طرح ریزی شده
بر اساس بودجه 2016-2107
سال 2015 2016        5-$
سال 2016-2017          30-$
سال 2017-2018          30-$
سال 2018-2019          25-$
سال 2019-2020          20-$
سال 2020-2021          15-$
بنابراین این بودجه ایی است که شامل برنامه های سرمایه گذاریهای بزرگ می شود اما همچنین شامل مولفه های مالیاتی مهمی است که بر مسائل مالی شخصی ما در سالهای آینده تاثیر دارد.
این بودجه تغییرات جامعی در جهت برنامه های منافع خانواده ها می سازد و برنامه منافع مراقبت از فرزند Universal Child Care Benefit (UCCB) و همه مولفه هایش را تحت یک برنامه جدید به نام برنامه منافع کودک کانادا Canada Child Benefit (CCB) قرار می دهد. این برنامه منافع غیرمشمول مالیات بر اساس درآمد خانواده خواهد بود. برای مثال ، اگر شما دارای دو فرزند هستید و زیر 6 سال هستند و درآمد خانواده شما 30000$ است  CCB هر ساله مبلغ12800$ به شما خواهد داد اما در صورتی که درآمد خانواده شما 100000$ باشد ، , 080    6 $ خواهد پرداخت. می توانید منافع تان را محاسبه کنید.
مانند UCCB، income-splitting  برای خانواده ایی با فرزند،  UCCB را حذف کرده و آن را جایگزین CCB می کند .گرچه نباید این را با income-splitting بازنشستگی ،  برای زوجین بازنشسته که باقی می ماند،  اشتباه گرفت .
چیزدیگری که در مورد 2017 فراموش کنید : Children's Fitness Tax Credit  و Children's Arts Tax Credit هستند که به ترتیب ، سپرده گذاریهای مالیات tax savings 150$ و 75$ را نشان داده اند  .
اگر دارای کودک معلول هستید نگران نباشید : Child Disability Benefit که  مبلغ , 730 2 برای هر کودک واجد شرایط بپردازد ، باقی می ماند .
اگر در مدرسه هستید یا اگر دارای فرزندان هستید که به مدرسه می روند توجه داشته باشید که این بودجه یک افزایش 50% در کمک هزینه دانشجویی کانادا را پیشنهاد می دهد. بنابراین ، کمک هزینه 2000$  به 3000$ افزایش خواهد یافت . به عبارت دیگر ، education tax credit باقی می ماند.
برخی تغییرات برجسته نیز در مورد بیمه استخدامی اتفاق می افتد با یک کاهش در دوره انتظار ( از دو هفته به یک هفته ) و پنج هفته اضافی منافع برای کارگران در مناطقی که تحت بیشترین تاثیرات افزایش بیکاری هستند .
جزئیات درباره این اقدامات و بیشتر در وب سایت و نسخه های PDF در federal government’s budget web page در دسترس می باشد.
ترجمه و اقتباس ازfederal government’s budget web page 

Image courtesy of Sira Anamwong at FreeDigitalPhotos.net
مطالب این مقالات صرفن در جهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصین مربوطه نمی شود.