۱۳۹۶ فروردین ۱۲, شنبه

دیگر تبصره ها در بیمه های مسافرتی


بیمه های مسافرتی،جهت پوشش هزینه های پزشکی که به صورت پیشامدهای تصادفی و یا اضطراری و مریضی برقرار شده است  است ولی در هر بیمه نامه ای از جمله بیمه های مسافرتی مواردی تبصره وجود دارد که شامل پوشش نمی شود که از جمله موارد تبصره  می توان به موارد زیر اشاره کرد .
خدمات پزشکی در کشور مبدا تان          
حمل ونقل هوایی و اجاره ماشین مگر اینکه از قبل مورد پذیرش و  اورزانسی  و با هماهنگی شرکت بیمه  بوده باشد .
جراحی آب مروارید
ارتقاء هزینه ها و لغو جریمه های بلیط های هوایی مگر اینکه از قبل مورد پذیرش شرکت بیمه بوده باشد .
شرکت در
a)      هر گونه ورزش به عنوان ورزشکار حرفه ایی ( فردی که در یک فعالیت به عنوان فرد اصلی با دریافت پول،  درگیر است )
b)      هر گونه اتفاق ورزشی رقابتی ، مسابقات اتومیبل رانی و سرعت
c)       غواصی ( مگر اینکه شما گواهی نامه SCUBA از یک مدرسه مجوز دار در کانادا را داشته باشید ) گلایدر سواری ، صخره نوردی ، پاراگلایدر سواری ، skydiving ، پرش از ارتفاع ، کوهنوردی ،  چتر بازی  (پاراشوت ).
تصادف  هوایی ( مگر اینکه شما در حال سفر به عنوان مسافر با پرداخت هزینه در یک پرواز تجاری هستید ).
از بین رفتن یاآسیب دیدن ابزار شنوایی سمعک  ، عینک ، عینک آفتابی ، لنز ، دندان مصنوعی ، اعضای مصنوعی
تاج دندان و عصب کشی
داروهای جلوگیری و واکسن
برای ورزشکاران و یا همچنین برای افراد با  انجام کارهای پرخطر با ریسک بالا گر چه بیمه های متعارف پوشش لازم و کافی ندارند ولی بیمه هایی تخصصی در این خصوص با شرایط ویژه، پوشش لازم  و همچنین  در مدلهای مختلف وجود دارد. چرا که ضمن آرامش شما از پوشش هایی نظیر،پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور مبدا-جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در صورت بیماری و یا هر گونه حادثه –پرداخت هزینه های فوریتی دندانپزشکی –سرقت و یا مفقود شدن گذرنامه و خدمات مربوط به تاخیر ورود چمدان و یا تاخیر در پرواز هواپیما –بازگرداندن جسد متوفی به کشور مبدا-بازگرداندن کودکانی که بدون سرپرست مانده اند