۱۳۹۶ فروردین ۱۲, شنبه

خسارات در بیمه های مسافرتی


بیمه نامه ای از جمله بیمه نامه های مسافرتی تبصره هایی وجود دارد که کل یا بخشی از آن را ، پوشش نمی دهد در صورتی که  :
1-      آزمایشهای پزشکی انجام شده بنابر تقاضای شخص ثالث ( شامل آزمایشهای پزشکی برای مقاصد مهاجرتی ) یا مشاوره با پزشک از طریق تلفن یا ایمیل
2-       در صورت داشتن بیماری ، جراحت یا شرایط پزشکی که شما از آن رنج می برید
3-       مسافرت به  یک کشور، منطقه یا ناحیه خاص برای موردی که وزارت  امورخارجه  و سازمان تجارت بین الملل دولت کانادا یک توصیه  سفر یا آگهی رسمی پیش از تاریخ خروج شما صادر کرده که به مسافران توصیه می کند که به این کشور ، منطقه یا ناحیه خاص سفر نکنید .
4-       اگر دولت کانادا یک توصیه سفر یا آگهی رسمی برای ترک یک کشور ، منطقه یا ناحیه خاص پس از تاریخ خروج شما از کانادا صادر کرده باشد ، پوشش بیماری ، جراحت یا شرایط پزشکی محدود به 10 روز از تاریخ این توصیه سفر یا آگهی رسمی از زمان صدور است یا دوره ایی که معقولانه برای  خروج از کشور ، منطقه یا ناحیه ضروری است . در این تبصره ، بیماری ، جراحت یا شرایط پزشکی به معنی هر گونه بیماری ، جراحت یا شرایط پزشکی است که قابل استناد به هر دلیلی است که توصیه سفر و آگهی رسمی برایش صادر شده یا مشکلاتی که از آن بیماری ، جراحت یا شرایط پزشکی بوجود آمده است . این تبصره تنها برای بازدید های موقت خارج از کانادا کاربرد دارد.
5-      برای فرزندان هر بیماری یا شرایط پزشکی بوجود آمده مربوط به نقص هنگام  تولد.
6-      هر درمان پزشکی خارج از کانادا زمانی که یک مساله اورژانسی در کانادا اتفاق می افتد .
7-       در معرض یک احتمال خطر استثنایی بودن ، کارها یا فعالیت های  خطرناک یا تصادف هوایی ( مگر اینکه شما در حال سفر به عنوان مسافر با پرداخت هزینه در یک خط هوایی تجاری هستید ) .
اقتباس   www.cover4u.ca