۱۳۹۶ فروردین ۵, شنبه

تبصره ها در بیمه های مسافرتی
  بطور معمول در  بیمه مسافرتی  خسارات یا هزینه های  پیش آمده مستقیم یا غیر مستقیم بنا به مفاد  بیمه نامه  پرداخت می شود ولی در هر بیمه نامه ای از جمله بیمه  های مسافرتی تبصره هایی وجود دارد که کل یا بخشی از آن را ، پوشش نمی دهد در صورتی که  :

1-      جایگزینی یک نسخه موجود ، چه بدلیل خسارت ، تجدید یا نامناسب بودن یا خرید دارو ( شامل ویتامین ها ) که معمولن بدون نسخه در دسترس است یا چیزهایی که قانونا در کانادا مورد پذیرش نیست یا چیزهایی که در مواقع اورژانس مورد نیاز نیست .
2-      بستری شدن یا خدمات در ارتباط با آزمایش درمان عمومی به هدف بررسی ، درمان شرایط در حال حاضر ، مراقبت معمول شرایط مزمن مراقبت خانگی ، آزمایش های تشخیصی ، ترک اعتیاد یا درمان های مرتبط با مواد مخدر ، سو مصرف الکل یا هر گونه مواد دیگر .
3-      قبول نکردن هر گونه درمان دارویی تجویز شده ( چنانچه توسط بیمه کننده تعیین شده باشد ) یا عدم اجرای دستور العمل های پزشک معالج .
4-      درمان یک بیماری یا جراحت پس از اینکه دوران اورزانسی آن به اتمام رسیده است ( چنانچه توسط بیمه کننده تعیین شده باشد ) .
5-      درمان ، جراحی ، دارو ، خدمات یا موادی که برای مداوای درد و رنج پیش آمده مورد نیاز نیست یا اگر انتخاب کنید که در خارج از کشور مبدا فراهم شود  در صورتی  که شواهد پزشکی نشان می دهد که شما می توانید به کشور مبدا بازگشته و چنین درمانی را دریافت کنید .تاخیر در دریافت درمان در کشور مبدا هیچ ارتباطی در درخواست این تبصره ندارد .
6-      Cardiac Catheterization، آنژیو گرافی و جراحی رگهای خونی شامل هر آزمایش تشخیصی مرتبط مگر اینکه از قبل برای انجام ، مورد پذیرش شرکت بیمه قرارگرفته باشد و یا در شرایط حاد که چنین جراحی براساس اورژانسی بودن سریعا به محض پذیرش بیمارستان انجام شود.
7-      MRI، اسکن CAT، سونوگرافی ، بافت برداری مگر اینکه مورد پذیرش شرکت بیمه بوده باشد.
سفر در حالی که نامی شاد و خاطره انگیز در خود نهفته دارد می تواند با بی دقتی به تراژدی دردناکی مبدل گردد.بیمه مسافرتی تان را از بروکر با تجربه و متخصص اخذ کنید و دقیقن بدانید بیمه تان در زمان مطالبه پول چگونه خواهد بود.  
   
اقتباس    www.cover4u.ca و travel.gc.ca