۱۳۹۵ اسفند ۱۴, شنبه

انتقال و یا بازگرداندن به کشورمبدا


در طی شرایط اورژانسی ، (چه پیش از در خواست ، در طی یک بستری شدن تحت پوشش یا پس از ترخیص از بیمارستان ) بیمه کننده حقوق زیر را داراست :

a)      انتقال شما به یک به مرکز درمانی / بیمارستانی
b)      بازگرداندن شما به  ایالت یا منطقه شهروندی کشور مبدا تان  ( که می تواند کشور زادگاه باشد و یا به عبارتی دقیقتر کشوری که از آن کشور بیان کرده  و پاسپورت دارد. )
اگر شما از انتقال یا بازگشت زمانی که بیمه کننده بیان داشته که شما به لحاظ پزشکی وضعیت ثابتی دارید ، خودداری  کنید ، بیمه کننده از هر گونه مسئولیتی برای هزینه های پیش آمده برای چنین بیماری یا جراحتی پس از تاریخ پیشنهادی انتقال یا بازگشت ، مبرا خواهد بود .
و در مورد انتقال ، زمانی که بیمارستان را انتخاب می کنید  ،شرکت بیمه بنا بر قرار داد  هر گونه تدارکی ، برای شرایط پزشکی شما زمانی که شکل انتقال و بازگشت را خودتان انتخاب و هماهنگ کرده اید ، را فراهم می کند.
 پیشنهاد و توصیه می شود به اختیار کردن بیمه های تکمیلی و همچنین در مسافرت ،اختیار کردن بیمه های مسافرتی ،چرا که ضمن آرامش شما از پوشش هایی نظیر،پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور مبدا-جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در صورت بیماری و یا هر گونه حادثه –پرداخت هزینه های فوریتی دندانپزشکی –سرقت و یا مفقود شدن گذرنامه و خدمات مربوط به تاخیر ورود چمدان و یا تاخیر در پرواز هواپیما –بازگرداندن جسد متوفی به کشور مبدا-بازگرداندن کودکانی که بدون سرپرست مانده اند.
آمبولانس و یا هلی کوپتر در صورت وقوع حادثه،دارو تا سقف تعیین شده در بیمه نامه،فیزیوتراپی،پرستارخصوصی ،آزمایشات پزشکی مورد نیاز از جمله سی تی اسکن برخوردار خواهید شد.
فراموش نکنید برای اینکه از 100 درصد پوشش بیمه استفاده نمایید حتمن قبل از مراجعه به بیمارستان و یا دکتر و مراکز درمانی سرپایی با شماره تلفنی که در بیمه نامه و یا کارت بیمه نامه مسافرتی جهت مواقع اضطراری آمده است تماس گرفته شود.
همچنین در صورت نیاز پس از خروج از بیمارستان 2 تا 3 بار مراجعه به پزشک،جهت هر مورد مریضی و یا تصادف قابل مراجعه و پیگیری است و همینطور در صورت مراجعه به پزشک خانوادگی و پرداخت هزینه،از طرف شرکت بیمه قابل پوشش است.


اقتباس    www.cover4u.ca