۱۳۹۶ فروردین ۵, شنبه

عدم پوشش در بیمه های مسافرتی


این بیمه خسارات یا هزینه های  پیش امده مستقیم یا غیر مستقیم ، کل یا بخشی از آن را ، پوشش نمی دهددر صورتی که  :
1-      انجام یک کار غیر قانونی یا جرم

2-      شرکت در هر گونه کار دواطلبانه خطرناک مثل : جنگ ، چه اعلام شده باشد چه نشده باشد ، تهاجم به دشمن خارجی ، چه  خصومت اعلام شده چه نشده باشد ، جنگ داخلی ، شورش ، انقلاب ، نیروی نظامی یا هر گونه خدمات در نیروهای مسلح
3-      خودکشی ( شامل هر گونه اقدامی ) یا هر گونه صدمه به خود ، چه عاقلانه و چه غیر عاقلانه باشد .
4-      هر اختلال ، بیماری  ، شرایط یا نشانه روحی ، روانی یا ذاتا احساسی مگر اینکه بستری شده باشد .
5-      سو استفاده از هر گونه دارو یا مواد سمی یا مصرف بیش از حد ( چه عاقل باشید یا نباشید ) سو مصرف الکل ، یا تصادف در حین ناتوانی با مواد مخدر یا الکل یا تمرکز الکل بیش از 80 میلی گرم در 100 میلی گرم خون .
6-      هزینه های ناشی از ایدز یا شرایط مربوط به ایدز شامل هر گونه آزمایش های تشخیصی یا هزینه های مربوطه .
7-       درمان یا جراحی در حین سفر زمانی که سفر به هدف امنیت یا به قصد دریافت دارو یا خدمات بیمارستانی باشد ، چه چنین سفری به توصیه پزشک یا جراح بوده باشد یا نباشد .
8-      درمان یا بستری شدن مادر یا فرزند ( فرزندان ) ناشی از بارداری ، سقط جنین ، تولد یا هر گونه مشکلاتی که  9 هفته قبل یا بعد از زمان تولد ، اتفاق بیفتد .
بیمه مسافرتی با هدف دستیابی به آرامش روانی مسافر در طول سفر تبیین شده،بنابراین عاقلانه این است که با اخذ بیمه از پرداخت هزینه های سنگین در وضعیت های اضطرابی جلوگیری کنیم.
پیشنهاد و توصیه می شود به اختیار کردن بیمه های تکمیلی و همچنین در مسافرت اختیار کردن بیمه های مسافرتی ،چرا که ضمن آرامش شما از پوشش هایی نظیر،پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور مبدا-جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در صورت بیماری و یا هر گونه حادثه –پرداخت هزینه های فوریتی دندانپزشکی –سرقت و یا مفقود شدن گذرنامه و خدمات مربوط به تاخیر ورود چمدان و یا تاخیر در پرواز هواپیما –بازگرداندن جسد متوفی به کشور مبدا-بازگرداندن کودکانی که بدون سرپرست مانده اند ،می تواندبنا به مفاد بیمه نامه خریداری شده  ضمن پوشش آرامش خاطر برای بیمه شده باشد.

اقتباس    www.cover4u.ca و travel.gc.ca