۱۳۹۵ اسفند ۱۳, جمعه

چه چیزهایی می شود داخل هواپیما آورد


مسافران اجازه ندارند که موارد ممنوع را در داخل ساک دستی ، ساک بازرسی شده یا همراه خودشان داخل هواپیما بیاورند. گرچه موارد بسیاری وجود دارد که شما می توانید داخل هواپیما بیاورید. اگر از مواردی که با خود می توانید داخل هواپیما بیاورید مطمن نیستید همواره باید Complete List of Permitted and Non-Permitted Items را در وب سایت Canadian Air Transport Security Authority (CATSA) بررسی چند باره کنید یا اینکه فهرست Prohibited Items for Passengers on All Flights خط هوایی تان را ببینید.
مایعات الکی
لطفن با صفحه What you can bring home to Canada برای مقدار مایعات الکلی مالیات دار یا بدون مالیاتی که می توانید همراه خود می توانید به کانادا از طریق هوایی برگردانید ، مشاوره کنید .
شما می توانید حداکثر 5 لیتر مایعات الکلی که حاوی 24 تا 70 در صد الکل با جلد و بسته بندی فروشگاه باشد را در سفر هوایی به همراه داشته باشید . هیچ گونه محدودیتی برای حمل مایعات الکلی شامل 24 درصد الکل یا کمتر وجود ندارد.
کوله پشتی نجات  موارد ناگهانی
با پذیرش خط هوایی ، شما می توانید یک کوله پشتی نجات ریزش بهمن که با مکانیزم ماشه آزادسازی تحریق و یک استوانه گاز فشرده است  را به همراه خود داشته باشید . این کوله پشتی به خوبی باید بسته بندی شده باشد که به طور تصادفی فعال نشود و کیسه هوای کوله پشتی باید مناسب با سطح آزاد شدن فشار هوا باشد . خط هوایی تان را برای تعیین مکانیزم آزادسازی ماشه و استوانه گاز بررسی کنید.
بیمه های مسافرتی،جهت پوشش هزینه های پزشکی که به صورت پیشامدهای تصادفی و یا اضطراری و مریضی است،برقرار شده است.همچنین مواردی مانند گم شدن چمدان،دیر رسیدن به پرواز،نیاز به آمبولانس هوایی ،برگشت مسافر به کشور خودش،فیزیوتراپی،بستری شدن در بیمارستان و حتا عمل جراحی و ده ها مورد دیگر در یک بیمه مسافرتی وجود دارد.فراموش نکنید بیمه مسافرتی را حتمن از شخصی متخصص در این امر دریافت کنید تا در زمان مطالبه متوجه کاستی های بیمه که در اثر عدم تجربه و دانش ارایه دهنده آن می تواند رخ دهد نشوید .همیشه در نظر داشته باشید که هرگز بدون بیمه به سفر نروید،زیرا حادثه،لحظه ،مکان و سن نمی شناسد.

اقتباس    www.cover4u.ca   و  travel.gc.ca