۱۳۹۵ اسفند ۲۱, شنبه

داروهای مخدر و استفاده از الکل


گرچه داروهای مخدر در برخی کشورها کاملا در دسترس است اما خرید ، مصرف ، ورود و خروجش در همه دنیا قدغن می باشد . اگردر یک کشور دیگر  قانونی شکنی کنید شما تحت سیستم قانونی آن کشور قرار می گیرید . بنابراین انتقال ، نگهداری و خرید یا استفاده از داروهای غیر قانونی تحت هیچ شرایطی قبول نکنید.

استفاده از داروهای مخدر همچنین می تواند  مانند مشکلات روحی و جسمی منجر به خطرات جدی شود . قاچاقچیان مواد مخدرممکن است ندانند که دقیقا چه چیزی می فروشند ؛ داروهایی که سایر مواد یا موارد شیمیایی  به آنها اضافه شده یا مواد آلوده شده با قارچ یا کپک  می توانند بسیار مضر باشند و منجر به واکنش های بد شود.
قدرت و اثر الکل بسیار متنوع است و الکل در دسترس در سفرها می تواند بسیار قوی تر از چیزی باشد که شما همواره استفاده می کنید . برخی  نوشیدنی ها بویژه ، نوشیدنیهای الکی ممکن است حاوی مواد مضری باشند . محتویات هر بطری حتی بطریهای درای نام ا صلی ممکن است تغییر یافته باشند . مشروب هایی که به صورت محلی تهیه می شوند  هم می توانند بسیار خطر-ناکتر باشند .
هرگز نوشیدنی از غریبه ها نپذیرید. ممکن است به نوشیدنی ها مواد مخدر افزوده  و شما را در معرض تجاوز جنسی ، دزدی و سایر جنایات قرار دهند . همچنین ،  آگاه باشید که ممکن است  در قوانین محلی نوشیدن الکل بویژه عیاشی  غیر مجاز باشد . واردات ، داشتن و استفاده از الکل در برخی کشورها اکیدا قدغن می باشد . برای فهمیدن اینکه آیا الکل در کشور مقصدتان مجاز است یا خیر با سفارت آن کشور تماس گرفته یا در کانادا پیش از خروج  مشاوره کنید . برا ی کسب اطلاعات بیشتر ،
Alcohol, drugs and travel را ببینید.
دولت کانادا مسئولیت کانادایی هایی که به اهداف پزشکی در سایر کشورها ماری جوانا مصرف می کنند را نمی تواند و قبول نمی کند . کانادایی ها تحت قوانین و سیستم های قضایی کشوری که به آن سفر می کنند ، هستند.
آگاهی و هوشیاری به موقع در اخذ بیمه های مرتبط از جمله بیمه عمر- بیمه بیماریهای سخت و مراقبت ویژه و همچنین بیمه های تکمیلی موجب پوشش و آرامش خاطر خواهد شد .


اقتباس    www.cover4u.ca و travel.gc.ca