۱۳۹۶ تیر ۳۱, شنبه

پیشنهاد مالی برای این تابستانهیچ فردی واقعا علاقه ایی به صحبت کردن در مورد مسائل مالی در این فصل سال را ندارد. اما شاید این بهترین زمان باشد که در خصوص این موارد با فراغ بال فکر کرده و مراقب برخی مسائل مالی باشید . در اینجا تعدادی پیشنهاد برای کارهای تابستان وجود دارد.
موجودی سرمایه گذاری و نیازمندیهای بیمه تان را بگیرید

به طور سنتی ، مردم تا پایان سال برای بررسی سرمایه گذاری ها و بیمه نامه شان منتظر می مانند . اما این زمان ها مثل تابستان ، زمان های بسیار شلوغی است که باید بیشتراختصاص به بازتاب های متفکرانه داشته باشد . اگر در میانه سال سرمایه گذاری هایتان را بررسی کنید و ببینید دارایی هایتان هنوز در جهت اهداف است و سرمایه ها و زیان هایتان را ارزیابی کنید می توانید برنامه ریزی از قبلی برای 6 ماه آینده داشته باشید. همچنین می تواند زمان خوبی برای دیدن هر گونه تغییردر زندگی تان  مطابق با پوشش بیمه تان باشد : ایا شما روابط جدیدی را آغاز کرده اید ؟ آیا دارای فرزند هستید ؟ شغل تان را تغییر داده اید ؟ تجارت جدیدی را آغاز کرده اید ؟ بازنشسته هستید ؟ این ها و سایر تغییرات بر نیازمندیهای بیمه شما تاثیر دارد.
برنامه دارایی تان را به روز کنید.
آیا وصیت نامه شما به روز است ؟ آیا در زمان ازدواج تان طرح ریزی شده است – یا شاید ازدواج قبلی تان ؟ آیا این کار را در زمانی که اولین خانه تان را خریدید، انجام دادید ؟ آیا تغییراتی در  زندگی تان بوجود آمده که نگاه جدیدی به چیزهایی که قبلا نوشته اید بیاندازید بویژه اگر در یک  اجتماع قانون عرفی هستید. بعلاوه وصیت نامه ، شما ممکن است برنامه دارایی تان را بررسی مجدد کنید که می تواند انتقال دارایی هایتان به وارث مورد نظرتان به صورتی موثر با رویکرد مالیاتی ، باشد. که به این معنی است که شما می خواهید نگاهی مجدد به بیمه عمرتان بیاندازید. درنهایت ، با در نظر گرفتن قوانین در مورد این موضوع ، شما ممکن است بخواهید درباره رهنمودهای نهائی زندگی تان فکر کنید .