۱۳۹۶ مرداد ۶, جمعه

بیمه و عزیزانمان


شما به سختی کار می کنید تا خانه خود را ، که بر روی آن سرمایه گذاری کرده اید ، حفظ کنید. آیا می دانید چگونه می توانید از این سرمایه حفاظت کنید ؟
اگر بخواهیم از اعداد و محاسبه میزان بیمه عمر خارج شویم به قسمتی بسیار عمیقتر می رسیم. آنجا که در ماندن و نماندنمان حس عشق به بازماندگان، دلیل اصلی گرفتن این بیمه به شمار می آید. بد نیست همه ما یکبار از خود بپرسیم: پس از ما عزیزانمان چگونه زندگی خواهند کرد؟ شما به چه پاسخی رسیده اید؟

. اگر جوان هستید بهتر است بدانید که درست در سنی هستید  که به دلیل جوانی و سلامتی می توانید با قیمتی بسیار پایین، یک عمر، خود را بیمه کنید . اگر فرزند جوانی داریم یادآوری اخذ بیمه عمر به او، کمک بزرگی به آینده وی خواهد بود. ما علاوه بر تربیت و فراهم کردن وضعیت مناسب مالی رزندانمان، بهتر است آینده نگری را به وی بیاموزیم.
برای اغلب افراد صاحب خانه، وام مسکن بزرگترین بدهی آنها محسوب میشود. بیمه وام مسکن در واقع  یک نوع بیمه عمر است که در صورت فوت فرد گیرنده ی وام مسکن ، بدهی وام او را پرداخت میکند. و همچنین شما در زندگی تعهدات گوناگونی دارید. خانه ای که وام   (مورگیج ) آن را می پردازید، فرزندانی که هزینه تحصیل آنان با شماست و خانواده ای که حداقل بخشی از هزینه های آن را متعهدید. آیا هیچ فکر کرده اید اگر روزی عمرتان به سر آمد، تکلیف آنچه شما در آن شراکت داشته اید چه خواهد شد؟ کسانی که دوستشان دارید بعد از شما چگونه می توانند اداره زندگی را به عهده بگیرند؟مورگیج شما را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ آیا برای منزلتان از بانک بیمه ای گرفته اید؟ آیا از بندهای مختلف بیمه تان اطلاع کافی دارید؟ آیا می دانید که چرا باید به جای بیمه مورگیج، بیمه عمر داشته باشید؟ آیا می دانید خانواده شما و به عبارت صحیح تر هر کسی که آینده او برای شما مهم است می تواند با بیمه عمر شما، زندگی آسوده تری داشته باشد؟
شرکت اینشوفین  با انتخاب بیمه مناسب با شرایط ویژه ی هر فرد،از نظر مالی و توان پرداخت و نیاز در این زمینه شما را یاری میکند
اقتباس    www.cover4u.ca و travel.gc.ca
 از خوانندگان و علاقمندان دعوت  به عمل میآوریم که تجربه های خوب وبد خود را پیرامون بیمه با ما در میان بگذارند. مطالب این مقالات صرفن درجهت اطلاع رسانی میباشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصین مربوطه نمیشود. 
پرسشهای خود را در زمینه طرح و برنامه ریزی مالی و سرمایه گذاری و بیمه های مختلف از طریق ایمیل مطرح کنید.
v     news@insufin.com
v     از طریق وبسایت های شرکت و همچنین وبلاگ ورسانه های اجتماعی ما را دنبال کنید
v     www.cover4u.ca   www.insufin.com       www.sherkatbimeh.com
v     www.youtube.com/sherkatbimeh   www.facebook.com/Insufin
محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو رسمی مشاوران متخصص بیمه و امور مالی کانادابه  شماره ثبت 2065817 است