۱۳۹۳ فروردین ۹, شنبه

نگرانی فردای تو نشانه عشق من است

   
                                                 
"دوستت دارم" تنها یک کلمه نیست بلکه بار معنایی بزرگی را به همراه دارد و رفتاری که شاید امروز متوجه نشویم فردا چقدر می تواند زندگیمان را تغییر دهد. همه ما عشق را در جایی گرم آموخته و آرام آرام با آن رشد کرده ایم.
مهمترین عامل اجتماعی شدن در زندگی هر انسان ،تجارب دوران کودکی وی در محیط خانواده است. فضای خانواده آکنده از مهر و محبت،فداکاری وگذشت،صمیمیت و گرمی‌ است. کودکان در جریان اجتماعی شدن، اینگونه عواطف را در کنار والدین و خواهران و برادران خود تجربه می‌کنند. اعضای خانواده آنقدر به هم وابسته‌اند که هر نوع مشکل یا مسئله برای یکی ازافراد خانواده بطورمستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی سایر اعضا تاثیر می‌گذارد.
تعریف و نگرشی که برای خانواده در یک جامعه وجود دارد، با جوامع دیگر تفاوت‌های زیاد ودر بعضی مواقع بنیادی دارد. نوعازدواج،روابط زناشوییو …
درفرهنگ شرقی بویژه در فرهنگ ایرانی در مقایسه ‌بافرهنگ‌های غربی تفاوت های بنیادی دیده می شود.همچنانکه در درون یک جامعه نیز خرده فرهنگ‌های مختلفی وجود دارند که شیوه‌ها وسنت‌های مخصوص خودرا دارا می‌باشند و باتوجه به این واقعیت، بحث در مورد خانواده بدون توجه بهعوامل فرهنگیاز اعتبار لازم برخوردارنخواهد بود.
در یک خانواده شرقی، اعضای خانواده به شدت به هم وابسته و در غم و شادی یکدیگر، سهیم هستند. پدر و مادر خانواده، بطور متناوب در تلاشند تا آینده ای محکم و با ثبات برای فرزندانشان مهیا سازند. شاید به خاطر دارید در ایران سعی خانواده بر این بود که ملکی را برای روز مبادایی تهیه می کردندو به این شکل فکرشان را از بابت پیش آمدهای ناگهانی آسوده می ساختند.
اما داستان در مهاجرت به گونه ای دیگر است. صاحبان اغلب خانه های خریداری شده، به بانکها مقروضند و پدران و مادران سخت کار می کنند تا بتوانند اقساط خود را به موقع پرداخت نمایند. اکثرا نمی دانند اگر روزی به هر علتی نتوانند کار کنند، بر سر اقساط رنگارنگشان چه خواهد آمد و یا اگر یکی از اعضای خانواده فوت نمایدچه کسی قرار است هزینه های بزرگ مالیات های معوقه، مالیات بر ارث، مالیات ارزش افزوده و همچنین کفن و دفن و پس از آن تعهدات یک عمر زندگی را پرداخت نماید.
در این مرحله است که نیاز به دور اندیشی و برنامه ریزی بیش از پیش احساس می شود. برنامه ریزی مالی به کلیه جنبه‌هایی توجه می‌کند که استقلال مالی و یا اهداف مالی فرد را در آینده تضمین خواهد کرد و به عبارتی دیگر، مجموعه‌ای از پیش بینی های مالی است که هر فرد را برای یک زندگی با آرامش و آسایش در آینده نزدیک و دور آماده می‌کند.
بیمه عمر، نشانه ای است از عشق به اعضای خانواده. با اخذ بیمه عمر، امکان سقوط مالی کسانی که دوستشان داریم را از بین می بریم. قرار نیست حتما شما خانه ای از خود برای فرزندانتان به جا بگذارید، اما می توانید با داشتن بیمه عمر، آینده آنان را پس از خودتان استوار سازید.
اگر آموخته ایم که علاقه مان را امروز به یکدیگر ابراز کنیم بد نیست بدانیم تامین آینده عزیزانمان، نشانه عشقی است عمیق.
تجربه آن را از دست ندهیم.
با همکاری مشاور علمی، پزشکی شرکت بیمه Insufinخانم دکتر واحدی (ایمونولوژیست)
 
*مطالب این مقالات صرفن در جهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصین مربوطه نمی شود.*