۱۳۹۲ اسفند ۲۳, جمعه

آرزوی داشتن فرزندانی سالم

   
                                                                
آرزوی هر مادر و پدری داشتن فرزندی سالم و شاداب است. یکی از نگرانی های مشترک مادران باردار، دغدغه ی سلامت فرزندی است که پا به این جهان می گذارد. اما متاسفانه تعدادی از نورسیدگان تحت تاثیر عواملی که بسیاری ناشناخته هستند از نقایصی در بدو تولد رنج می برند.
نقایص مادرزادی مشکلاتی در سلامتی هستند که در بدو تولد بروز می کنند و البته ممکن است نه در بدو تولد بلکه در سالهای اولیه ی زندگی تشخیص داده شوند. این نقص ها می توانند شامل اختلالاتی در شکل و یا کارکرد یک یا چند اندام باشند.
گزارش سال 2013 از میزان بیماریهای مادرزادی نشان می دهد که در کانادا حدود 3-5% نوزادان با یکنقص مادرزادی متولد می شوند و علت 8-10 درصد مرده زایی ها نیز همین نقص های مادرزادی هستند. در کانادا در طی سالهای 2003-2007 حدود 23.3% مورد مرده زایی یا مرگ زودهنگام (تا بیست و هفت روزگی) به وقوع پیوسته است که نقایص مادرزادی یکی از مهمترین علتهای این مرگ و میر شناخته شده است.
اما متاسفانه این نگرانی عمیق وجود دارد که مشکلات مادرزادی هنوز به عنوان اولویتی در زمینه ی سلامت شناخته نمی شوند.
انواع بسیار متفاوتی از نقایص مادرزادی وجود دارند. سالانه حداقل 120 هزار کودک در آمریکا با نقص مادرزادی متولد می شوند. شایعترین این نقص ها عبارتند از شکاف کام و لب، سندرم داون و اسپینا بیفیدا (عارضه در ستون فقرات). با وجود تحقیقات بسیار، هنوز علت ایجاد این مشکلات مادرزادی مشخص نشده است.
مصرف الکل و داروهای بدون تجویز پزشک در طی بارداری احتمال ایجاد این مشکلات بدو تولد را افزایش می دهند. عفونت های طی بارداری مثل آلودگی به ویروس سیتومگالو یا عفونتهایی که از طریق همسر منتقل می شوند نیز یکی از علل ایجاد این مشکلات هستند.
برخی از مشکلات مادرزادی در نتیجه ی مشکلات ژنتیکی هستند که از والدین به فرزندان منتقل شده اند. البته دخالت چند علت در ایجاد نقایص مادرزادی بیشتر پذیرفته می شود مانند عوامل ژنتیکی و محیطی. یکی از مهمترین راههای پیشگیری از این نقایص، دریافت مکمل اسید فولیک در حین بارداری است که بخصوص در سالهای اخیر اجرای این توصیه، سبب کاهش موارد اسپینا بیفیدا در کانادا شده است.
واکسیناسیون علیه سرخجه نیز سبب کاهش موارد سندرم سرخجه ی مادرزادی شده است. برای کاهش این بیماری های مادرزادی، توجه به رعایت مواردی که به رفتارهای شخصی مرتبط است نیز افزایش داده شده است. کاهش استفاده از الکل، واکسیناسیون سرخجه و واریسلا، عدم مصرف داروی های تاثیر گذار برجنین توصیه هایی هستند که در کاهش این بیماری های مادرزادی نقش مهمی دارند.
مشاوره های پزشکی زمان بارداری و حتی پیش از بارداری در کاهش تولد نوزادن دارای نقایص مادرزادی نیز مهم هستند.
ازنکات مهم بیمه بیماری های سخت این است که فرد بیمه شده ملزم به ارائه اسناد هزینه های درمانیاش نیست. بلکه تنها تایید گزارش بیماری  وی به شرکت بیمه کافی است. اگر به آمار روز افزون بیماری ها نگاهی بیندازیم متوجه میشویم که علیرغم اجباری نبودن این بیمه از طرف دولت، درجه اهمیت وضرورت داشتن این بیمه نه تنها کمترازبیمه های اجباری نیست بلکه بیشترازآناست. بی شک قبول دارید که هیچ کس از لحظه بعد خود خبرندارد. اینک که سلامت هستیم فکر کنیم که در صورت دچار شدن به بیماری سخت، چگونه با هزینه های سرسام آور زندگی و درمان مواجه شویم.
اقتباس: با همکاری مشاور علمی، پزشکی شرکت بیمهInsufin  خانم دکتر واحدی (ایمونولوژیست)
PUBLICHEALTH AGENCY OF CANADA,CONGENITAL ANOMALIES IN CANADA 2013
-          راهنمای مراقبت و کنترل بیماری آنفلوانزا (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران)
-         مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها
 
*مطالب این مقالات صرفن در جهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصین مربوطه نمی شود.*