۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه

مالامال از عشق
تا گوشه ای از تقویم، روزی را به نامی ننویسند یادمان نمی آید کسانی هستند با آن عنوان که باید ارجشان نهیم. به سالهای  دور بر می گردم، آنجا که در کتابها می نوشتند مادر مهربانترین موجود روی زمین است. اگر از آن سوی دایره احساس کودکی غلطی بزنم به امروز، باز هم همان کلمات قدیمی برایم زیباست با این تفاوت که امروز می توانم معنایش را درک کنم. هر یک از ما خواسته و ناخواسته وصل به زنی هستیم که روزگاری رشته اصلی شکل گیری فکرمان به او وصل بود. مرور سالیان متوالی به هر یک از ما شکلهای مختلفی داد. در این گذر، گاه افکار مادر برایمان بوی کهنگی می داد، زمانی سخت، نیازمند حمایتش بودیم، در دوره ای احساس بزرگی می کردیم و گاه دانشمان دلیلی می شد برای فاصله مان. شمارش دو رقمی سنین ما تکرار و تکرار شد.
بر زمین تجربه ها بارها سر سائیدیم و باز با احساس بزرگی بر خاستیم. ، شبکه ای از روابط متفاوت با همراهی زمان ، تنها وسیله ای شد که همه ما بتدریج درک کنیم همان جملات ساده و زیبای قدیمی را که می گفت مهر مادر، ثروتی است عظیم و مادر شدن یعنی رفتن به یک سفر درونی منحصر به فرد و بخشیدن رنگی خاص به زندگی خود.
در آستانه روز مادر قرار گرفته ایم. بار دیگر برگهای تقویم به ما یاد آوری می کنند عاشقترین و زیباترین زن دنیا در آن روز به انتظار ماست. بد نیست در چنین روزی فکر کنیم برای او چه کرده ایم؟ اگر همه روزهای سال را به کار، فعالیت های روزمره، دوستان ویا مهمانی سپری کرده ایم شاید نوشته روی تقویم، با بی زبانی می گوید یک روز را برای او بگذرانیم.
مادر الماسی است گرانبها و موهبتی که بدون در نظر داشتن مرزهای خاکی، بی خبر از همه رفتارهای نژاد پرستانه، به دور از هر گونه اختلافات طبقاتی و فرهنگی به مستمند و ثروتمند به یک نوع بخشوده شده. مادر رنگ نمیشناسد. سیاه و سفید نمیشناسد. در پیشگاه مادر فرق نیست.
***
بیمه مراقبت ویژه ناتوانی جسمی و از کار افتادگی، بیمه ای نیست که بتوانیم آن را به سن خاصی متصل کنیم. متاسفانه بسیاری با شنیدن این نام، سالخوردگی را در ذهنشان فرض می کنند در حالی که ناتوانی، به دلایل بسیاری می تواند حادث شود. بارها در مقالات بیمه با روشها و توضیحات گوناگون به نکته ای مشخص  اشاره کردیم و آن حفاظت موقعیت مالی افراد در مقطعی از زندگی است. آن دوره می تواند با بیماری، ناتوانی، فوت و ... آغاز شود. دلایل تاکید بیمه بر اخذ آن، حفظ ثبات زندگی اشخاص در مواجهه با هر رویداد پیش بینی نشده است. یکی از آرایش های زیبای بیمه را می توان بیمه ناتوانی جسمی قلمداد کرد. هر یک از ما به دفعات در طول زندگی ممکن است در معرض اتفاقی قرارا گیریم که در آن نیازمند کمک کسی شویم. برای مثال کسی که سکته می کند تا مدتها به پرستاری نیازمند است. این بیمه می تواند هر بار در هر حادثه ای که فرد را نیازمند یاری شخص دیگری در دو مورد از امور شخصی،  مانند کمک در لباس پوشیدن ، کمک در استحمام و یا کمک در غذا خوردن می کند فعال شود. این که فکر کنیم ما هرگز در فهرست چنین افرادی قرار نمی گیریم اشتباه محض است. اگر فقط 2 بار در طول زندگی این بیمه به کمک ما بیاید، قطعا برنده ایم.
                          
با همکاری مشاور علمی، پزشکی شرکت بیمهInsufin  خانم دکتر واحدی (ایمونولوژیست)


*مطالب این مقالات صرفن در جهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصین مربوطه نمی شود.*