۱۳۹۳ دی ۱۱, پنجشنبه

بیمه عمر سرمایه گذاری


بیمه عمر سرما یه گذاری نه تنها بیمه  عمر شما را پوشش می دهد،  بلکه می توانید سپرده بدون مالیات خود را افزایش دهید.
به عبارتی انتخاب مناسبی برای شماست اگر :
 می خواهید که برای عزیزانتان  میراث باقی بگذارید
 مشغول  کار و تجارتتان هستید و می خواهید که از شرکت تان محافظت کنید

مزایا و ویژگیها
·         پوشش بیمه را مطابق با نیازهای شما در هر مرحله از زندگی ، فراهم می کند
·         بیمه  سرمایه گذاری به شما اجازه ساخت سپرده بدون مالیات را می دهد
·         شما می توانید پوشش های بیمه چندگانه ایی را برای چند بیمه شونده تحت یک بیمه نامهدرخواست کنید
·         بیمه شما می تواند با نیازهای متغییر شما هماهنگ شود
·         شما می توانید به بیمه تان  برخی اجزاء بیمه کمکی اضافه کنید مثل :
-          بیمه درمان ( بیماری وخیم یا سایر پوشش های بیمه درمان )
-          پوشش بیمه ناتوانی
-          پوشش بیمه عمر و قطع عضو  در صورت سانحه و تصادف
-          پوشش شکستگی های اتفاقی
-          بیمه کودکان
-          و سایر موارد
 بیمه عمر سرمایه گذاری  این موارد را پیشنهاد می دهد :
-          پوشش  بیمه ،اجازه پس انداز وحداکثربرگشت  مالی سرمایه گذاری در یک  مالیات محافظت شده مثل RRSPیا TFSA
-          شما می توانیداز پوشش های متنوع  رویِ کل طول عمرتان حساب کنید
-          انتخاب های مختلف پوشش های بیمه ایی که بر اساس نیاز شما طراحی شده است
آیا پوشش بیمه سرمایه گذاری مناسب شماست ؟
 بیمه عمر سرمایه گذاری مناسب شماست اگر :
-           به دنبال یک محصول بیمه انعطاف پذیر هستید
-          می خواهید چندین نوع از پوشش بیمه را در یک بیمه نامه  واحد ترکیب کنید
-          می خواهید که پس انداز محافظت شده در برابر مالیات
ویژگیها
-          استفاده از یک بخش از پس اندازهای مالیات محافظت شده تان  tax- shelteredبرای پرداخت پوشش های بیمه  تان
-          سرمایه گذاری  پول های ذخیره شده تان در یک انتخاب سرمایه گذاری دلخواه
-          افزودن پوشش های بیمه درمان یا پوشش بیمه تکمیلی برای حتی امنیت بیشتر
انواع بیمه عمر
از بین انواع مختلف بیمه عمر، نوع خاصی را جهت پوشش مخارج مراسم تدفین و باقی گذاشتن  ارث برای عزیزانتان  در صورت وقوع فوت ، انتخاب کنید . این انتخاب ها  ممکن است این موارد را  امکان پذیر سازند  :
-          امکان دسترسی بهیک  سند مالی معاف از  مالیات محافظت شده
-          امکان پرداخت حق بیمه با مبالغ انباشته شده ،  در انواع سرمایه گذاری
-          امکان دریافت پوشش بیمه نامه  بدون پرداخت مالیات در زمان فوت
-          امکان برداشت مبالغ انباشته شده سود بیمه نامه در زمان وقوع فوت
امکان دسترسی به بیمه درمانی در زمان حیات
در زمان وقوع بیماری یا ناتوانی می توانید از انواع بیمه درمان استفاده کنید.
-          جایگزین کردن درآمد
-          دسترسی به پوشش درمانی با کیفیت
-          پرداخت قروضمطالب این مقالات صرفن در جهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصین مربوطه نمی شود.