۱۳۹۴ شهریور ۱۲, پنجشنبه

کودکان وآموزش پول


تابستان هنوز پایان نیافته است اما والدین به فکر سال تحصیلی جدید فرزندانشان می باشند این موج خرید لوازم مورد نیازجهت بازگشت به مدرسه می تواند تبدیل به  فرصتی جهت  آغازِ آموزشهای ابتدایی  مالی ومدیریت سرمایه گذاری برای کودکانمان باشد.

کاملن واضح است که اختلافاتی درروش آموزش مالی ما وجود دارد هرچند که تغییر روش و آغاز آموزش به نسل جدید درباره موضوعات مالی از همین امروز نیز دیر نخواهد بود . اما چگونه ؟
زمان یادگیری ...
آمار برگرفته شامل منابعی جهت راهنمایی والدین برای آموزش فرزندانشان درباره موضوعات مالی است .در اینجا قسمتی از لیستی از مفاهیم و کارهای مناسب برای گروه های سنی مختلف وجود دارد:
سنین 3 تا 5 سال
در سالهای اولیه ، کودک می تواند ...
·        پول را به عنوان راهی برای یادگیری و شناسایی واحدهای مختلف پولی در دست گرفته و لمس کند .
·        سکه ها را در یک ظرف یا قلک پس انداز کند .
·        در هنگام خرید کمک کند یا پول اجناس خریداری شده را به صندوقدار بدهد .
·        از طریق بازیها یاد بگیرد ( چرتکه ، صندوق پول شمار خرید اسباب بازی و غیره .)
سنین 6 تا 11 سال
کودک در آغاز سالهای جدی گرفته شدن است . کودک حالا می تواند ...
·        پول تو جیبی دریافت کند
·        کم کم چگونگی مدیریت مالی را یاد گرفته و با پس انداز کوتاه مدت آشنا شود.
·         برای ترغیب به برنامه ریزی و رسیدن به اهداف، پول را در یک قلک مدرج پس انداز کند.
·        با نظارت والدین ،  نحوه مدیریت اولین حساب پس انداز کوتاه مدت در یک موسسه مالی را یاد بگیرد.
سنین 12 تا 15 سال
همزمان با سایر لذت های دوره نوجوانی ، فرزند شما حالا می تواند ...
·        کمک هزینه های منظم  دریافت کند .
·        مفهوم سود  را درک کند.
·        بیش از یک حساب بانکی را مدیریت کند : یکی برای هزینه های  کوتاه مدت ( نه بیش از 75% از درآمد )یکی برای پس انداز بلند مدت ( 20 % درآمد ) و سومی برای هزینه های غیر منتظره و حتا اعانه ها ( 5% از در آمد )
·        حساب دخل و خرج را مثلن برای گردشها و تفریحات کوتاه مدت خود کنترل و مدیریت کند.
سنین 16 تا 18 سال
فرد جوان که حالا در سن کار کردن است باید بتواند در آینده ...
·        دنیای خارج را برای بدست آوردن درآمد ، مورد توجه قرار دهد.
·        اهدافش برای پس انداز های بزرگ را برنامه ریزی کند ( برای مثال به قصد دریافت گواهینامه رانندگی )
·        اولین فرم های مالیاتی درآمدش را پر کند : حتا اگر مالیاتی برای پرداخت نیست ، فرزند شما آغازبه اندوختن برای برنامه پس انداز دوران بازنشستگی RRSP کرده و از پس انداز برای بازنشستگی آگاه می شود.
·        درباره  برنامه های پس انداز تحصیلی  RESPs  که شما برای او افتتاح کرده اید آگاهی می یابد.
افتتاح حساب سرمایه گذاری و بیمه نظیر بیمه بیماریهای مخصوص کودکان با امکان پرداخت هزینه کم و محدودیت طول زمانی پرداخت و امکان سرمایه گذاری ،موجب هدفمندی و مدیریت مالی پول و تعهد را به فرزندمان می آموزد.
فرزندمان بزرگترین دارایی ما محسوب می شود . برای آنها آرزوها داریم  ، چه خوب که به فکر امروز  و آینده فرزندمان با تهیه بیمه و برنامه ریزی های مالی مناسب در بهترین زمان باشیم .
آیا میدانید بیمه ای وجود دارد که با آن میتوانید برای نوه ویا فرزندتان سرمایه چشمگیری بگذارید؟ شاید وقت آن رسیده که عشق خود را به گونه ای نوین به آنها نشان دهید
به فرزندانمان مدیریت مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت را آموزش دهیم.
v    Canadian Financial Capability Survey             (CFCS )      
v    www.cover4u.ca