۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

مراقبتهای ویژه


مراقبتهای ویژه به بیماران و مجروحانی که زندگی شان در خطر است کمک می کند .این مراقبت ها ممکن است مشکلاتی مثل مسایل پس از جراحی ، تصادفات ، عفونت ها و مشکلات تنفسی شدید را درمان کند . این مراقبت ها همراه با توجه دایمی و نزدیک توسط یک گروه از پزشکانی که برای همین موقعیت ها آموزش دیده اند ، است . این مراقبت ها معمولن در ICU  یا مرکز آسیب ها انجام می گیرد.
مونیتورها ،لوله های وریدی ، لوهای تغذیه ، ماشین های تنفسی ، لوله های خروج مایعات و سایر تجهیزات در بخش مراقبت های ویژه معمول هستند . بسیاری از بیماران در بخش مراقبت های ویژه بهبود یافته و برخی می میرند. داشتن اطلاعاتی  از پیش درباره این مکان مهم است و به پزشکان و اعضای خانواده درباره تصمیم گیری در شرایط دشوار که خودتان نمی توانید تصمیم گیری کنید، کمک می کند.امکانات درمانی جهت کمک به بهبود بیماران می باشد . این مکانها شامل بیمارستان ها ، کلینیک ها ، مراکز مراقبتهای بیماران سرپایی و مراکز مراقبت های ویژه مثل مراکز تولد و مراکز مراقبتهای روانپزشکی می باشد.
 امکانات پزشکی
در زمان انتخاب مکان های  درمانی به نکات زیر توجه کنید
·         چقدر به محل زندگی و کار شما نزدیک است
·         آیا بیمه درمان شما برای این خدمات کمک هزینه ای پرداخت می کند
·         آیا پزشک خانوادگی شما در آنجا شما را تحت درمان قرار می دهد
·         کیفیت درمانی آنجا چگونه است
کیفیت بسیار مهم است . برخی مکانها دارای امکانات بهتری نسبت به  بقیه هستند . یکی از راهها برای بررسی کیفیت امکانات آن مکان این است که گزارشهای منتشر شده از ایالات ، دولت فدرال و گروه های مصرف کننده را ببینید .
بیمه مراقبت ویژه ناتوانی جسمی و از کارافتادگی،بیمه ای نیست که بتوانیم آن را به سن خاصی متصل کنیم.شوربختانه بسیاری با شنیدن این نام،سالخوردگی را در ذهنشان فرض می کنند در حالی که ناتوانی ،به دلایل بسیاری می تواند حادث شود.بارها در مقالات بیمه با روشها و توضیحات گوناگون به نکته ای مشخص اشاره کردیم و آن حفظ موقعیت مالی افراد در مقطعی از زندگی است.در آن دوره می تواند با بیماری،ناتوانی ،فوت و ....آغاز شود .دلایل تاکید بیمه بر اخذ آن،ثبات زندگی اشخاص در مواجهه یا هر رویداد پیش بینی نشده است.یکی از آرایش های زیبای بیمه را می توان بیمه ناتوانی جسمی قلمداد کرد.هر یک از ما به دفعات در طول زندگی ممکن است در معرض اتفاقی قرار گیریم که در آن نیازمند کمک کسی شویم.برای مثال کسی که سکته می کند تا مدتها به پرستاری نیازمند است.این بیمه می تواند هر بار در هر حادثه ای که فرد را نیازمند یاری شخص دیگری در دو مورد از امور شخصی،مانند کمک در لباس پوشیدن،کمک در استحمام و یا کمک در غذا خوردن می کند فعال شود.این که فکر کنیم ما هرگز در فهرست چنین افرادی قرار نمی گیریم اشتباه محض است.
ترجمه و منابع: health news   و    www.cover4u.ca