۱۳۹۵ شهریور ۲۰, شنبه

کمک هزینه پس انداز تحصیلی کانادا (CESG)


تشوقی برای والدین ، خانواده و دوستان است که برای تحصیلات مقاطع بالای فرزندانشان با پرداختن یک کمک هزینه بر اساس مبلغ مشارکت دریک  RESP صندوق پس انداز تحصیلی  می پردازند. پول   CESG مستقیما در RESP فرزند گذاشته می شود .

چه کسی واجد شرایط CESG است
این مبلغ بر اساس درآمد خانواده تان است و می تواند در طول  زمان  بر اساس تغییر  در آمد خانوادتان ، تغییر یابد .
برای 2016 ، نرخ CESG  اضافه در 500 $ مشارکت اول در یک RESP برای یک ذینفع که کودکی زیر 18 سال است :
·         40  درصد ( 20  درصد اضافه بر 500 دلار اول) اگر خانواده کودک  دارای درآمد واجد شرایط برای آن سال تا45,282  دلار  یا کمتراست .
·         30  درصد  ( 10  درصد اضافه بر 500  دلار اول ) اگر خانواده کودک دارای درآمد واجد شرایط برای آن سال  بیشتر از 45283 دلار اما کمتر از 90564  دلار  است .
·         تنها 20 درصد برای درآمد  خانواده بالای 90564 دلار است و تا سقف 7200 دلار .

هر کودک زیر 18 سالی که شهروند کانادا است 400 دلار  ( برای 1998 تا  2006) و 500دلار ( از 2007 و ما بعد )  برای مشارکت CESG انباشت خواهد کرد . مقدار مشارکت CESGاستفاده نشده به سالهای بعد منتقل شده  و زمانی که مشارکت های   RESPدر سالهای آینده به شرط اینکه موارد مورد نیاز مشارکت برای ذینفعانی که به سن 16 یا 17 رسیده اند را دارا باشد ، استفاده می شود.

موارد مورد نیاز مشارکت برای ذینفعان 16 یا 17 ساله

گرچه ،  CESGبرای تشویق سپرده گذاری طولانی مدت برای تحصیلات مقاطع بالا طراحی شده است اما  الزامات   مشارکت های ویژه  برای  ذینفعانی که  به 16 یا 17 سال رسیده اند ، وجود دارد .RESP  ها برای ذینفعان 16 یا 17 ساله تنها می تواند  CESG را، در صورتی که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد ، دریافت کند :
·         حداقل 2000 دلار  مشارکت ساخته شده  باشد و از RESPs  برای ذینفع پیش از سالی که ذینفع به 16 سال  برسد برداشت نشده باشد و یا
·         حداقل سالانه 100 دلار مشارکت شده و از RESPs برای ذینفع در هر 4 سالی پیش از سالی که ذینفع 16 سالش شود ، برداشت نشده باشد .
این بدین معنی است که شما باید شروع به پس انداز RESPsبرای کودک تان پیش از پایان سال تقویمی در سالی که ذینفع به 15 سال می رسد جهت واجد شرایط CESG  بودن ، انجام دهید.
CESGو مبالغ انباشت شده قسمتی از educational assistance payments خواهد بود که از  RESPبه ذینفع پرداخت می شود.
اگر ذینفع تحصیلات مقاطع بالای تحصیلی را ادامه ندهد ، CESG به دولت بازگردانده می شود .
ترجمه و منابع: CRA  و    www.cover4u.ca