۱۳۹۵ آذر ۲۷, شنبه

راهی بهتر و جدیدتر برای افزایش امنیت مالی ویژه صا حبان بیزنس
آیا شما بیزنس خود را دارید ؟
راهی بهتر و جدیدتر برای افزایش  امنیت مالی و کاهش هزینه ،به بیانی دیگر با این برنامه ، هزینههای بیمه  و همچنین مزایای آن را نیز با شرکت تان تقسیم می کنید.

این برنامه ،اصولنراهکار مناسبی برای صاحبان تجارت است و راه جدیدی ازبه کارگیری بیمه بیماری وخیم  را با استفاده از یک مالکیت شراکتی Co- owner  بین شما و شرکت تان ، پیشنهاد می دهد.

تصور کنید زندگی شما در صورت رنج بردن از بیماربهای سخت که امروزه بسیار رایج است(طبق آمار یک نفر از هر سه نفر ) ،نظیر حمله قلبی ، انواع سرطان و .... چگونه  تغییر خواهد کرد؟


 ماهها طول خواهد کشید که بتوانید به وضعیت قبل بازگردید و در این مدت وضعیت شما و شرکت شما چگونه خواهد بود ؟

تجربه نشان می دهد ، از آنجاییکه  که صاحبان تجارت اغلب  بیمه  خوبی دارند در مورد مسایلی که مربوط به  بیمه  عمر می باشد اشراف داشته واز طرفی دیگر اهمیت محافظت ازخودشان در برابر بروز بیماری وخیم و تاثیرات مخربی که چنین بیماری می تواند بر تجارتشان داشته باشد را می دانند .
بیمه بیماریهای وخیم مبلغی بین 25000دلارتادو میلیون دلار خواهد پرداخت که ضمن معاف از مالیات  شما را قادر خواهد ساخت که فرد متخصصی را استخدام کنید که تا زمان بهبودی ،بیزنس شما را اداره یا بدهی ها  را پرداخت کرده و فکرشما نسبت به طلبکاران را آسوده کند.
بیمه بیماری وخیم مقدارپوشش از پیش تعیین شده ایی بر اساس قرارداد را در زمان بروز هر یک از 25 بیماری وخیم تحت پوشش بیمه ، پرداخت می کند یا اینکه در صورت سلامتی تا پایان مدت قراردادتان حق بیمه تان را بازپرداخت می کند .در واقع به این معنی است که علاوه بر فراهم کردن پوشش بیمه در زمان بروز بیماری وخیم ،در صورت سلامت ماندن  این بیمه می تواند به اندوختهپس اندازهای شما کمک  کند به طوری که به شما اجازه می دهد که تا سقف 100درصد حق بیمه پرداخت شده خود و شرکت تان را دوباره بدست آورید.

§      یک برگشت  سرمایه خوب
o     شرکت شما بنا به قرار داد تان آنچه پوشش بیمه بیماری سخت  نامیده می شود مانند مبلغی از بیمه که در صورت بیماری دریافت خواهید کرد را ، تقبل می کند .
o     در صورت فوت پرداخت  25 درصد پوشش قرار داد و یا کلیه مبالغ پرداختی ،به عبارت دیگر هر کدام که بزرگتر است.
o     برخورداری از مشاوره های حقوقی رایگان.
o     امکان اخذ مشاوره های تشخیص  پزشکی – بیمارستان – پزشک و در صورت نیاز به بستری شدن در خارج از کشور و موارد مربوطه نظیر اخذ تخفیف و همراهی.
بنابراین ، در صورت بیماری ،
o      شرکت شما یک پرداخت بیمه برای مبلغ از قبل تعیین شده دریافت خواهد کرد . اما در صورت سلامتی ، شما تا سقف 100 درصد حق بیمه ایی که پرداخت کرده اید بعلاوه مبالغی که شرکت شما پرداخت کرده است را دریافت می کنید که حداقل 15 درصدبازگشت پولی  است که شما پرداخت کرده اید.

اقتباس از www.cover4u.ca