۱۳۹۵ دی ۴, شنبه

تاثیر عمده ایی بر مالیات بردرآمدمان


نمایی از تصمیماتی که می تواند تاثیر عمده ایی بر مالیات بردرآمد در طی مدت چند ماه آینده داشته باشد، وجود دارد اما نیاز است که از همین
اکنون در مورد آن فکر کنیم .

RRSP طولانی مدت
در یک حالت مشابه ، اگر 71 مین تولدتان در 2016 باشد شما باید قبل از 31 دسامبر هم همه چیز را از RRSP  تان بردارید  ( که می توانست آغازی برای یک صورتحساب مالیات خیلی زیاد باشد ) یا همه RRSP تان را در یک وسیله "انتقال پرداخت" مثل registered retirement income fund( RRIF))یا یک حقوق یا مقرری سالانه منتقل کنید. و بله " پرداخت " از حالا به بعد به معنی این است که شما مجبور خواهید بود که هر ساله کمترین حد برداشت را داشته باشید . این برداشت ها مالیات پذیر خواهد بود و اگر درآمد کل تان را بیشتر از 72809  دلار ذکر شود، انها می توانند Old Age pension تان را کاهش دهند . لازم است از قبل برنامه ریزی هایی برای آن انجام شود .
مقدار جدید مالیات
اصل دیگری که سال گذشته توسط دولت فدرال برقرار شد،مقدار جدید مالیات بود . یک مسئله دیگر که باید درباره اش با متخصص مالیات صحیت کنید در صورتی که خودتان صاحب تجارتی بوده و نیاز به تصمیم گیری بر چگونگی تقسیم مالیات تان بین حقوق و سود سهام دارید . سایر موارد ی که باید لحاظ شوند شامل تاثیر تصمیم تان بر وجود شرایط تان برای درآمد بر پایه برنامه های دولت با RRSP  آغاز می شود .
RESP   چرا منتظر بمانیم ؟
اگر برنامه مشارکت registered education saving plan(RESP)  را دارید چرا آنرا پیش از پایان سال انجام نمی دهید ؟ هر مشارکتی شما را محقق دریافت کمک دولتی برای سالی که مشارکت انجام گرفته ، می سازد . بله ، این مبلغ انباشته می شود اگر می خواهید کمک دولتی 2016 را دریافت کنید نیاز دارید که هم اکنون مشارکت کنید . این به شما اجازه دریافت Canada Education Saving Grant ( CESG)  که برابر 20 % از مشارکت تان با حداکثر 7200دلاربرای طول عمر برنامه است همراه با مقدار اضافه بستگی به استان شهروندی تان  می دهد .
زمان صحبت کردن با فرد متخصص
زمانی که در حال صحبت درباره برنامه ریزی هستیم اگر راه و روش مالی تان درگیر یک مقدار پیچیدگی شد و از ابزارهایی مثل corporate –class mutual funds ، بیمه عمر یا قرارداد مقرری سالانه یا family trust  استفاده کردید، ممکن است بخواهید به این مسئله توجه کنیدکه همه این خط مشی ها تحت تاثیر قانون وهمچنین بودجه انتهای فوریه در مورد corporate – class funds می باشد . انتهای امسال می تواند زمان مناسبی برای پس انداز بر اساس توصیه های متخصص تان باشد .
برای داشتن یک تصویر کامل بهترین حالت این خواهد بود  که با نماینده مالی مشترک تان یا / و مشاور security مالی تان یا حسابدارتان یا متخصص مالیات تان ....تا زمانی که زمان باقی است ، تماس بگیرید.
  HBP: some rules to remember
آیا شما درباره استفاده از Home Buyer's Plan( HBP)برای تامین مبلغ اولیه خانه فکر می کنید ؟ ایده خوبی است از آنجایی که HBP به شما اجازه برداشت ازRRSP تا برای این هدف را می دهد .

اقتباس   Actualis و  www.cover4u.ca