۱۳۹۶ خرداد ۱۳, شنبه

مدارک پوشش بیمه تان


داستان بیمه مسافرتی ماجرایی جدید نیست. قبل از این هم ، بارها تاکید کرده ایم که در هنگام دعوت از عزیزانمان به هر طریقی ( ویزای کوتاه مدت ، ویزای ورود مکرر ، ویزای سوپر ویزا و ویزای طرح 20 ساله جدید ) بهتر است بیمه نامه را ضمیمه پرونده کنیم.
در این صورت، ما آمادگی خود را به بهترین شکل از میزبانی مان نشان می دهیم و ضمنن اگر به هر علتی گرفتن ویزا برای والدینمان میسر نشود می توانیم هزینه پرداختیمان را دریافت کنیم  و بیمه فوق می تواند مواردی همچون * پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور مبدا * جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در صورت بیماری و یا هر گونه حادثه * پرداخت هزینه های فوریتی دندانپزشکی * سرقت و یا مفقود شدن گذرنامه و خدمات مربوط به تاخیر ورود چمدان و یا تاخیر در پرواز هواپیما * بازگرداندن جسد متوفی به کشور مبدا * بازگرداندن کودکانی که بدون سرپرست مانده اند * آمبولانس و یا هلی کوپتر در صورت وقوع حادثه* دارو تا سقف تعیین شده در بیمه نامه * فیزیوتراپی * پرستار خصوصی *  آزمایشات پزشکی مورد نیاز از جمله سی تی ا سکن * را پوشش دهد.
·         کارتی با اطلاعاتی که در ادامه می آید برای موارد اضطراری به همراه راشته باشید:
·         * نام ،آدرس و شماره تلفن اعضای خانواده یا دوستان در کانادا
·         * نام و شماره تلفن پزشک خانوادگی در کانادا
·         * آدرس و شماره تلفن محل اقامت تان در کشور مقصد
·         * آدرس و شماره تلفن بیمارستان ها یا کلینیک های در کشور مقصد
·         *آدرس و شماره تلفن سفارت کانادا ، مشاوره یا کمیسیون برتردر کشور مقصد ( همچنین نیز باید به همراه داشتن کارت تماس اضطراری توجه داشته باشیم )
·         * شماره تماس اضطراری از بیمه گر بیمه درمانی سفر
·         پیش از ترک کانادا ، فراموش نکنید که در خدمات Registration of Canadians Abroad ثبت نام کرده و با کانادا در موارد اضطراری در ارتباط باشید.
·         فراموش نکنید برای اینکه از 100 درصد پوشش بیمه استفاده نمایید حتمن قبل از مراجعه به بیمارستان و یا دکتر و مراکز درمانی سرپایی با شماره تلفنی که در بیمه نامه و یا کارت بیمه نامه مسافرتی جهت مواقع اضطراری آمده است تماس گرفته شود.


اقتباس    www.cover4u.ca  و   travel.go.ca