۱۳۹۶ تیر ۱, پنجشنبه

سبک زندگی ما و بیمه


کانادایی ها اغلب بیشتر از مقدار حقوقشان خرج می کنند .بویژه کانادایی ها ی گروه سنی  20تا 40 ساله با این ایده که در آینده پول های بیشتری در می آورند . همچنین افراد ی که در این گروه سنی آرزوی صاحب خانه شدن را دارند که به مقدار بدهی هایشان افزوده و آنها را در برابر افزایش مقدار این هزینه ها و بدهی آسیب پذیر تر می کند

مشکلات مالی دارای سه شکل اصلی می باشد :
* نداشتن هزینه های موارد اورژانسی
در صورت بروز اتفاق غیر منتظره حتی ساده ترین موارد مانند خراب شدن ماشین تان ، چه کار می کنید ؟ و یا اینکه بیماری غیر منتظره .به تازگی انجمن کانادایی سرطان بنا به آمار بیان کرد، از هر 2 نفر کانادایی یک نفر در طول عمر خود سرطان را تجربه می کند و از هر 4 نفر کانادایی یک نفر جان خود را به دلیل سرطان از دست می دهد. 
* نداشتن حقوق بازنشستگی
افرادی که هیچ پس اندازی ندارند قادر به مدیریت زندگی شان در طی دوره بازنشستگی نخواهند بود و در زمانی که می خواهند بازنشسته نخواهند شد . در حقیقت ، آنها قادر نخواهند بود که خود را بازنشسته کنند .
* بدهی فزاینده همیشگی
افرادی که برای بازپرداخت بدهی هایشان دچار مشکل هستند برخی مواقع با هزینه های بالاتری نیز مواجه می شوند. یک بخشی از مشکلات غیر مالی مربوط به تحت اضطراب بودن و تنشهای خانوادگی است  .
آیا شما برای روزهای بیماری،تکیه گاهی قابل اطمینان تر از بیمه سراغ دارید؟ آیا می دانید در صورت عدم بیماری می توانید پول های پرداختی خود را معاف از مالیات دریافت نمایید؟بیمه در زندگی امروز ما در جایی که بسیاری از ما محدوده رایگان کارت اهیپ را نمی دانیم ضروری به نظر می رسد بیمه بیمارهای سخت می تواند تا 32 بیماری را تحت پوشش قرار دهد .قرار نیست شغل خود را ترک کنیم بلکه می توانیم با محکم کردن پشتوانه های خود در صورت هر حادثه،مانند بیماری و ناتوانی جسمی با اطمینان از شرایط مالی به درمان خود ادامه دهیم ویا جوابگوی تعهدات و یا حفظ سبک زندگی خود باشیم.


اقتباس   www.cover4u.ca     و    Actualis   و  Canadian Cancer Society