۱۳۹۲ آبان ۱۸, شنبه

!تا 90 درصد درمان سرطان هابا جراحیمتاسفانه امروزه تقریبن 33 درصد افراد در طول زندگی خود دچار بیماری های سخت می شوند.
اگر زمانی به اشتباه، بیماریهای سخت را هم ردیف فوت و مرگ و میر می دانستیم امروزه به پشتوانه پیشرفت های پزشکی، علوم و همچنین صنعت بیمه می توان
بسیاری از بیماریهای سخت را معالجه کرد.  و بی شک منابع مالی در زمان مناسب در درمان فرد بیمار نقشبسیار اساسی خواهد داشت .

در حال حاضر بیش از 90 درصد درمان سرطان ها با جراحی انجام می شود و این در حالی است  که این قبیل درمان ها به دلیل ضعف سیستم های دفاعی بدن بیماران سرطانی، در برخی اوقات با عوارضی همراه است.
بیماری سرطان وقتی از مراحل ابتدایی خود عبور کند در آن موقع این بیماری در بدن منتشر می شود واین که هرچه درجه بیماری بالاتر رود نتیجه درمان کاهش می یابد و خطر مرگ و میر نیز بیشتر می شود.
از زمانی که آحاد جامعه نسبت به سلامتی خود حساس شدند خوشبختانه رسیدگی و تشخیص سرطان بهتر شده و نتایج مناسبی را هم در این خصوص شاهد هستیم.
متاسفانه اغلب مردم نسبت به کلونوسکوپی و آندوسکوپی دید بدی دارند و انجام آن را به سختی قبول می کنند در حالی که این روش یک عامل اصلی در تشخیص سرطان است و ضمن داشتن عارضه اندک، دارای نتایج خیلی خوبی است. در صورتی که سرطان ها زود تشخیص داده شوند قابل درمان هستند،خون ریزی هایی که در دستگاه گوارش رخ می دهد، باید بسیار جدی گرفت و علت آن را به منظور جلوگیری از شیوع سرطان پیگیری کرد.به طور مثال عليرغم پيشرفت هايي كه در جنبه هاي مختلف درمان سرطان ريه حاصل شده است، هنوز جراحي موثرترين روش درمان اين سرطان است مشروط بر آنكه كه تومور به طور كامل قابل برداشت باشد و بيمار تحمل عمل جراحي را داشته باشد. راديوتراپي چه همراه با شيمي درماني باشد و چه بدون آن اگر چه گاهي در تسكين علايم و حتي ايجاد درمان قطعي موفق است ولي نقش آن از جراحي كمتر است. شيمي درماني به تنهايي، فقط براي تسكين موارد پيشرفته بيماري كاربرد دارد. متاسفانه درصد كمي از بيماران مبتلا به سرطان ريه در موقع تشخيص ، واجد شرايط مناسب و لازم براي عمل جراحي هستند.
در این خصوص پیشنهاد می شود با توجه به سطح توان مالیمان بیمه هایی نظیربیمه  بیمارهای سخت اختیارکنیم، این بیمه به صورت های مختلف می تواند تا سقف 2.000.000 دلار معاف از مالیات را پوشش دهد . مبلغ قرارداد در صورت تشخیص به بیماری توسط پزشک ،از طرف شرکت بیمه ،به فرد بیمه شده پرداخت خواهد شد. این بیمه به دوره زمانهای متفاوت نظیرقرارداد سالانه – 5 ساله – 10 ساله – 20 ساله و تمام عمر قابل اختیار است. و حتا با برگشت پول در صورت عدم بیماری به بیمه شده پرداخت می شود. بیمه  بیماریهای سخت از کودک تا بزرگسال را در بر می گیرد. در مدلی از این بیمه نامه فرد تنها کافیست در یک دوره کوتاه مدت نظیر 10 سال پرداخت کند و بدون هیچگونه پرداختی دیگر ، تمامی عمر بیمه باشد.