۱۳۹۳ تیر ۱۳, جمعه

آنتی بادی تراپی سرطانها


آنتی بادیها مولکولهای گلیکو پروتئینی هستند که در پاسخ به حضور آنتی ژنها از لنفوسیتهای  B  تولید و ترشح می گردند. از ویژگیهای مهم آنتی بادیها اتصال اختصاصی آنها به آنتی ژنهاست . آنتی ژنها می توانند میکروبها ویا محصولات حاصل از آنها و همچنین مولکولهای تولید شده توسط سلولهای سرطانی باشند.
اختصاصی بودن آنتی بادیها برای آنتی ژنها ، و همچنین قابلیت اتصال شیمیایی مولکولهای مختلف که با استفاده از تکنیکهای نسبتا آسان انجام می پذیرد به نواحی از آنتی بادی که تداخلی در اتصال آنتی بادی به آنتی ژن اختصاصی خود ندارد، سبب کاربرد وسیع آنتی بادیها به عنوان مولکولهایی جادویی درپزشکی برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها گردیده است. آنتی بادیها را می توان علیه هر نوع مولکول درشت یا مولکولهای کوچک شیمیایی تولید کرد. امروزه آنتی بادیها اغلب با استفاده از تکنیکهای مهندسی ژنتیک در محیط آزمایشگاه تولید می گردند. چهار خصوصیت آنتی بادیها که آنها را برای استفاده در درمان مناسب نموده است شامل:
 1) عملکرد اتصال اختصاصی آنها به آنتی ژنها
2) عملکرد اجرایی آنها پس از اتصال به آنتی ژن که سبب برانگیختن یک سلسله پاسخهای ایمنی به آنتی ژن می گردد.
 3) ظرفیت تنظیم کنندگی پاسخهای ایمنی در بدن.
 4) با متصل کردن بعضی از مواد ( که برای سلولها سمی و کشنده هستند) به آنها، می توان از آنها به عنوان حاملهای اختصاصی که این مواد را به جایگاههای وجود آنتی ژن (به عنوان مثال در سلولهای سرطانی) منتقل می نمایند، استفاده نمود و سبب مرگ سلولهای مضر سرطانی گردید.
به طور کلی استراتژیهایی که بر اساس آنها آنتی بادی تراپی  انجام می شود، شامل:
1) بلاک کردن عملکرد مولکولهای دخیل در بیماری.
 2)فعال کردن سیستم ایمنی برعلیه مولکولهای دخیل در ایجاد بیماری و متمرکز شدن پاسخهای ایمنی درست در مکانی که بیماری در آنجا مستقر می باشد.
3) استفاده از آنتی بادی در ژن تراپی به جهت اصلاح ژنهایی که دخیل در ایجاد بیماری می باشند.
 4) انتفال مواد کشنده وسمی به مکان سلولهای درگیر درایجاد بیماری و کشتن آنها.
5) استفاده از آنتی ایدیوتایپ آنتی بادیها در واکسیناسیون علیه آنتی ژنهای ایجاد کننده بیماری.
آنتی بادیهایی که به منظور انتقال مواد سمی به سلولهای هدف (سلولهای سرطانی) مورد استفاده قرار می گیرند به صورت رادیو ایمونوکونژوگه ها، کمو ایمونوکونژوگه ها، ایمونوتوکسینها و ایمونولیپوزومها تولید می گردند.
آیا می دانید هزینه درمان سرطان با آنتی بادی می تواند حدود 50.000 دلار باشد؟
در این خصوص پیشنهاد می شود با توجه به سطح توان مالی مان بیمه هایی نظیر بیمه بیمارهای سخت اختیار کنیم، این بیمه به صورت های مختلف میتواند تا سقف 2.000.000 دلارمعاف از مالیات را پوشش دهد . مبلغ قرار داد  در صورت تشخیص به بیماری توسط پزشک، ازطرف شرکت بیمه، به فرد بیمه شده پرداخت خواهد شد. این بیمه به دوره زمان های متفاوت نظیر قرارداد سالانه – 5 ساله – 10 ساله – 20 ساله و تمام عمر قابل اختیاراست. و حتا با برگشت پول در صورت عدم بیماری به بیمه شده پرداخت می شود. بیمه بیماری های سخت از کودک تا بزرگسال را در برمی گیرد. در مدلی ازاین بیمه نامه فرد تنها کافیست در یک دوره کوتاه مدت نظیر 10 سال پرداخت کند و بدون هیچ گونه پرداختی دیگر، تمامی عمر بیمه باشد
با همکاری مشاور علمی، پزشکی شرکت بیمه Insufinآقای دکتر پژمان حنیفی مقدم (ایمونولوژیست)

مطالب این مقالات صرفن درجهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصین مربوطه نمی شود. *