۱۳۹۶ شهریور ۱, چهارشنبه

مزایای 2 بیمه همزمان برای شما دارای وام مسکن


آیا اخیرا جابه جایی داشته اید ؟ اگر داشته اید باید بدانید که جابه جایی تا حدودی هزینه بر است .اما دقیقا چقدر ؟چقدر جابه جایی تان با مقدار متوسط قابل مقایسه است ؟ هر ساله در حدود 900000 کانادایی جابه جا می شوند 

28% از کانادایی هر 5 سال  احساس نیاز به جابه جایی می کنند.

دلایل جابه جایی افراد ؟
·       82% کاهش درآمد
·       46% افزایش درآمد
·       42% داشتن خانه خیلی کوچک
·       22% شغل جدید
·       20 % داشتن خانه خیلی بزرگ
·       18% بازنشستگی
·       به نظر می رسد که سهم و بخش بزرگی از بدهی اکثر مردم را کردیت کارت ، وام ، وام مسکن و یا وام های بیزنسی تشکیل می دهد.
·       بد نیست بدانیم که طبق آمار، یک دوم از دارندگان وامهای مسکن  (Mortgage) به سبب ناتوانی جسمی و از کارافتادگی در بازپرداخت وام دچار مشکل خواهند شد.
·       طبق آمار 90 درصد از ناتوانی های جسمی (Disability) از بیماریهای سخت  (Critical Illness) ـ به وجود می آید نه از تصادف (Accident) .
شناخت تفاوتهای موجود بین بیمه ناتوانی جسمی (DI) و مراقبت ویژه(LTC) ضرورت دارد و باید اضافه کرد که شرایط اخذ و دریافت (مطالبه پول) درهر یک از دو بیمه نامه متفاوت است. قابل ذکر است که ناتوانی جسمی و از کار افتادگی می تواند در صورت  سانحه ، تصادف و یا بیماری بوجود بیاید و در این حالت شرایط دریافت بیمه متفاوت است.
شما به راحتی می توانید از مزایای 2 پوشش بیمه عمر و ناتوانی و از کار افتادگی در بیمه فوق برخوردار شوید.
یعنی در صورت ناتوانی جسمی که نیاز به مراقبت ویژه دارید ، ناتوانی و قادر نبودن انجام کارهای معمول روزانه در صورت عدم انجام 2 فعالیت معمول روزانه از 6 فعالیت نظیر به تنهایی حمام رفتن –غذا خوردن-راه رفتن – لباس پوشیدن –دستشویی رفتن –کنترل برهوش و حواس وادرار و  ادراک ویا نیاز به کنترل و .... نه تنها در زمان کهولت سنی بلکه در هر مقطعی از زمان امکان هر یک از اتفاقات می تواند باشد و در صورت فوت، مبلغ بیمه شده معاف از مالیات به بازمانده (وارث) پرداخت می شود.  و از مزایای بیمه عمر برخوردار خواهد شد.و بدین صورت شما با پرداخت هزینه کمتری سرمایه گذاری و بیمه ای اختیار کرده اید .که یا در طول  زندگی از آن برخوردارید و یا در صورت فوت بازمانده از مزایایی بیمه عمر بهره مند خواهد شد.