۱۳۹۶ مرداد ۲۱, شنبه

واجد شرایط برای بیمه عمر هستم ؟


بزرگترین بدهی افراد وام مسکن می باشدو بی شک بدهی یکی از چند دلیل اصلی  گرفتن بیمه عمر میباشد.
مقدار بیمه من چقدر باید باشد ؟ مقدار بیمه ایی که باید داشته باشید بستگی به نیاز شما دارد .

از بیمه های عمر موجود کدام نوع از بیمه مناسب من است ؟ چه نوع از برگشت مالی ایی را باید انتظار داشته باشم ؟
مقدار بیمه من چقدر باید باشد ؟ مقدار بیمه ایی که باید داشته باشید بستگی به نیاز شما دارد .
از بیمه های عمر موجود کدام نوع از بیمه مناسب من است ؟ چه نوع از برگشت مالی ایی را باید انتظار داشته باشم ؟شما می توانید  از آن مبالغ در برنامه ریزی مالی هر زمان و هر طور که می خواهید ، استفاده کنید ( البته تحت شرایط خاص ) . برای مثال ، می توان از این مبالغ به عنوان تضمین وام استفاده کرد .و همجنین در زمان وقوع ناتوانی ناشی از یک بیماری وخیم یا از دست دادن  استقلال ، پرداخت مقرری سالیانه ناتوانی به شما اجازه دسترسی به مبالغ انباشته شده بدون تاثیر مالیات را می دهد .
طرح بیمه فوق تعدادی از انواع سرمایه گذاری را پیشنهاد می دهد که در صورتی که بخواهید در یک مالیات محافظت شده tax- sheltered environment  سرمایه گذاری و پس انداز کنید .
نرخ  بیمه عمر بر اساس موارد زیر محاسبه می شود : قیمت بیمه از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است .
·       سن شما
·       جنسیت شما
·       سیگاری بودن یا نبودن شما
·       مقدار بیمه و نوع پوشش انتخابی شما
آیا می توانم به پس اندازهای بیمه سرمایه گذاری ام دسترسی داشته باشم ؟
شما می توانید  از آن مبالغ در برنامه ریزی مالی هر زمان و هر طور که می خواهید ، استفاده کنید ( البته تحت شرایط خاص ) . برای مثال ، می توان از این مبالغ به عنوان تضمین وام استفاده کرد .و همجنین در زمان وقوع ناتوانی ناشی از یک بیماری وخیم یا از دست دادن  استقلال ، پرداخت مقرری سالیانه ناتوانی به شما اجازه دسترسی به مبالغ انباشته شده بدون تاثیر مالیات را می دهد .
در صورت تغییر نیازها می توانم تغییراتی در قرار داد بیمه نا مه ام  بدهم ؟

بله ، شما می توانید . پوشش بیمه شما می تواند بر اساس نیازهای جدید شما تغییر کند . مشاور مالی می تواند به شما برای تصمیم گیری در مورد تغییرات بر اساس نیازهایتان کمک کرده  و در عین حال شما را مطمئن  سازد که هنوز پوشش بیمه ایی خود را دارید