۱۳۹۶ شهریور ۱, چهارشنبه

بیمه‌ در دوران بیماری تعهدات ما را پرداخت خواهد کرد؟!


زندگی بدون بیماری و تصور شرایطی همواره سرشار از سلامتی بسیار زیباست. طبعا فکر کردن در باره بیماری ها، بسیاری از افراد را دچار نگرانی و اضطراب می کند. از بیماری های قلبی گرفته تا سرطان ها و حتی افسردگی جزو نگرانی های مهم دنیای امروزی است. بیماری های قلبی مهمترین عامل بیماری سخت  و فوت  در هر دو جنس زن و مرد است .

به اطرافتان نگاهی بیندازید، چه کسانی را دوست دارید؟ به چند نفر متعهدید؟  خانه ای دارید ؟  خانه شما در چه مرحله ای است؟ اگر به بانک مقروضید در صورت بیماری تان  چه کسی آن را پرداخت می کند؟  آیا بیماری های شایع امروز و هزینه های جانبی و روزانه زندگی فرصتی به من و شما می دهد؟ آیا دیده اید کسانی به خاطر بیماری حتی با توجه به داشتن  پوشش دولتی زندگی سختی را تجربه کرده اند.اموالی که گویا سالیان سال زحمت کشیده اند را به چشم زدنی کوتاه از دست داده اند ویا  فرصت های شغلی و زندگی
آنچه مشخص است اینکه از هر 2 نفر ، 1 نفر در طول زندگی دچار یکی از بیماری های سخت خواهد شد و اگر من و شما هنوز سلامت هستیم،، فرصتی داریم برای حفظ خود و یا عزیزانمان در زمان حیات .  همه ما شاهد بوده و هستیم افرادی با بیماری دست و پنجه نرم می کنند و مجبورند بدون حتی استراحت کار کنند ، چه بسا همان کار کردن بیماری را تشدید کند

عاقلانه این است که برای روزهای بیماری چاره ای بیندیشیم تا از عهده روال عادی زندگی و هزینه های درمان بدون کارکردن برآییم

بیمه بیماری های سخت، به صورت دوره های 5 ، 10 ، 20 ، 65 و همچنین 75 و 100 سالگی فرد بیمه شده عرضه می شود. درنمونه کاملتری، بیمه شده می تواند در صورت عدم وقوع بیماری، تمامی مبالغ پرداختی حق بیمه را دریافت نمایند. این بیمه معمولا از 3 بیماری رایج: سکته قلبی، سکته مغزی و سرطان شروع شده و می تواند تا 32 مورد ( با توجه به سن) را تحت پوشش قرار دهد. در نمونه ای از بیمه بیماری های سخت به گونه ای طراحی شده است که به همراه بیمه عمر است و در این صورت هر کدام زودتر حادث شد( عمر و یا بیماری سخت)، از طرف شرکت بیمه بطور یکجا، آنهم معاف از مالیات، قابل پرداخت باشد.