۱۳۹۶ شهریور ۱۰, جمعه

سرمایه گذاری برای بچه هایمان


بیمه بیماری های سخت کودکان ، می تواند از یک ماهگی قابل صدور باشد و از طرفی دیگر پس اندازی در این بیمه وجود دارد که فرصتی به همگان می دهد تا با توجه بیشتر، ضمن برنامه ریزی جهت عزیزان خود دقت کافی را مبذول دارند. این نوع بیمه در کنار پوشش بیماری های سخت رایج 25 مورد متداول می تواند 6 مورد بیماری مخصوص دوران کودکی را در بر داشته و به طور کلی دو دسته پوشش بیماری در این نوع دیده می شود:
حالت اول 28 بیماری شامل  3 مورد بیماری های دوران کودکی) Autism، Rett Syndrome، Cystic Fibrosis ( و در حالت دوم :31 بیماری شامل 6 بیماری دوران کودکی Autism- Ret Syndrome)
 Cystic Fibrosis – Type 1 Diabetes Mellitus –
 Cerebral Palsy – Muscular Dystrophy است. بطور کلی سه حالت در این نوع بیمه وجود دارد. پولهای پرداختی حق بیمه در زمانهای مختلف معاف از مالیات به شرح زیر خواهد بود:
* در صورت قطع بیمه پس از 5 سال دریافت کننده  25 درصد حق بیمه پرداختی خواهید بود.
*پس از 10 سال پرداخت دریافت کننده 50 درصد حق بیمه پرداختی خواهید بود.
*پس از 20 سال از پرداخت حق بیمه، دریافت کننده 100 درصد حق بیمه پرداختی خواهید بود.
در نظر داشته باشید برای دریافت وجه بیمه پرداختی حق انتخاب های بسیار متنوعی دارید. در صورت عدم مطالبه پول از شرکت بیمه در واقع هر دو طرف معادله دریافت کننده هستید.
این مبلغ دریافت حق بیمه پرداختی می تواند:
*صرف هزینه تحصیل فرزند و یا فرزندان شود.
*صرف پیش خرید خانه شود
*برای شروع بیزینس می تواند مناسب باشد
به دو طرف معادله اشاره شد و طرف سوم و چهارم هم وجود دارد که آن هم برگشت پول و یا اصل مبلغ بیمه شده بین 25 هزار دلار تا 250 هزار دلار است که در صورت خدای ناکرده فوت بچه به شرح زیر پرداخت خواهد شد. توجه شود این مطلب ربطی به بیمه عمر ندارد و شما می توانید بیمه های دیگری هم به آن اضافه کنید. ولی خود بیمه می تواند چهار حالت باشد که قابل انتخاب خریدار بیمه نامه است:

همانطور که ملاحظه کردید بیمه ها طراحی های مختلفی دارند، بنابراین به نفع ما است که در زمان اخذ بیمه از مشاوری متخصص کمک بگیریم.