۱۳۹۶ شهریور ۱۸, شنبه

مقدار بیمه من چقدر باید باشد ؟


اگر جوان هستیم بهتر است بدانیم که درست در سنی هستیم که به دلیل جوانی و سلامتی می توانیم با قیمتی بسیار پایین، یک عمر، خود را بیمه کنیم. اگر فرزند جوانی داریم یادآوری اخذ بیمه عمر به او، کمک بزرگی به آینده وی خواهد بود. ما علاوه بر تربیت و فراهم کردن وضعیت مناسب مالی فرزندانمان، بهتر است آینده نگری را به وی بیاموزیم.

بیمه عمر سرما یه گذاری نه تنها بیمه  عمر شما را پوشش می دهد،  بلکه می توانید سپرده بدون مالیات خود را افزایش دهید.
شما می توانید پس انداز های خود را اندوخته و در یک  مالیات محافظت شده  افزایش دهید.
 قبل از هر چیز آیا فرد واجد شرایطی هستم ؟
اگر شهروند کانادا هستید و معیارهای  بیمه شدن  را دارید ، واجد شرایط می باشید . ما  بر اساس سن تان ، مقدار بیمه که می خواهید داشته باشید ، سبک زندگی تان و تاریخچه پزشکی و خانواده تان تعیین خواهیم کرد که شما بیمه شدنی هستید یا نه .
مقدار بیمه ایی که باید داشته باشید بستگی به نیاز شما دارد .
کدام نوع از بیمه مناسب من است ؟ چه نوع از برگشت مالی ایی را باید انتظار داشته باشم ؟
طرح بیمه فوق تعدادی از انواع سرمایه گذاری را پیشنهاد می دهد که در صورتی که بخواهید در یک مالیات محافظت شده tax- sheltered environment  سرمایه گذاری و پس انداز کنید  یک حق امتیاز واقعی  محسوب می شود. مشاور مالی شما می تواند کمک کند که تصمیم بگیرید که چگونه بر اساس نمودار سرمایه گذار تان ، سرمایه گذاری کنید .
برگشت مالی شما بر اساس نوع سرمایه گذاری انتخابی شما خواهد بود .
نرخ بیمه عمر چقدر است؟
قیمت بیمه از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است . مشاور مالی شما بهترین شخص برای کمک به نیازهای مالی تان است و قیمت بیمه شما را محاسبه می کند
اما بطور کلی بستگی به موارد زیر دارد؟
حق بیمه بر اساس موارد زیر محاسبه می شود :

·       سن شما
·       جنس شما
·       سیگاری بودن یا نبودن شما
·       مقدار بیمه و نوع پوشش انتخابی شما

در صورت تغییر نیازها می توانم تغییراتی در قرار داد بیمه نا مه ام  بدهم؟

بله ، شما می توانید . پوشش بیمه شما می تواند بر اساس نیازهای جدید شما تغییر کند .