۱۳۹۶ شهریور ۲۵, شنبه

آلزایمر تاثیر اقتصادی


چه کسی از ما مراقبت می کند؟ آیا توان پرداخت هزینه های پرستار را داریم ؟

آلویس آلزایمر، روانپزشک آلمانی پس از سال‌ها تحقیق توانست تعریفی علمی از این بیماری ارایه کند. این بیماری برای قدردانی از یک عمرتحقیق آلویس آلزایمر، آلزایمر نامیده شده است. 31 شهریور (21 سپتامبر) روز جهانی آلزایمر است.
آلزایمر با از دست دادن حافظه کوتاه مدت، فراموش کردن آدرس ها و اسم ها آغاز می شود و کم کم تا آنجا پیش می رود که فرد حتا راه بازگشت به خانه را فراموش می کند  و  زمانی که برخی افراد با گذر زمان دچار فراموشی گاه به گاه خاطرات می شوند و مغز به صورت شدید و درحال پیشرفتی رو به زوال می رود .
انجمن آلزایمر در سال 1978  در تورنتو کانادا تاسیس شد و در حال حاضر  با بیش از 140 کامیونیتی فعالیت      می کند .  این انجمن  در تورنتو کانادا با دو زبان انگلیسی و فرانسه سرویس می دهد .
در 2011 ، 747000 کانادایی بیماری آلزایمر یا سایر بیماری های مربوط به جنون داشتند که 9/14 درصد از آنها 65 ساله یا بالاتر بودند .
مسئله بسیار بد ، تاثیر اقتصادی قابل توجه آلزایمر و سایر بیماریهای دراین خصوص در کانادا می باشد :
بیش از 564000 کانادایی در حال حاضر با آلزایمر زندگی می کنند و پیش بینی رشد 000/000/1 نفر می رود. برای افرادی که خود و یا عزیزانشان درگیر آلزایمر هستند دولت تسهیلاتی مالیاتی درنظر می گیرد.
هزینه این بیماران به مراتب مشکلی بزرگتر است به همین سبب بیشتر خانواده های بیماران آلزایمری تحت فشار روحی و روانی و اقتصادی هستند. راهکار مناسب ،تهیه بیمه در این خصوص است بیمه بیماریهای سخت که می تواند از 25000 تا 2000.000 دلار پوشش در اختیار متقاضی قرار دهد .زمانیکه سالم هستیم باید بیمه فوق را اختیار کنیم . برای هر یک از ما چنین شرایطی ممکن است پیش آید بیمه در این خصوص موجب می شود از نظر مالی پوشش مناسب داشته باشیم و از پس هزینه های مالی و تعهدات بر آییم . پس از اخذ بیمه در این خصوص ، در صورت تشخیص بیماری فوق توسط پزشک معالج ، و تایید آن و گزارش به شرکت بیمه ،فرد بیمه شده واجد شرایط  و دریافت پوشش بیمه خواهد بود. این بیمه در انواع کوتاه مدت ، بلند مدت و همچنین  در صورت عدم بیماری امکان اخذ پولهای پرداختی در بعضی از انواع این بیمه امکان پذیر است.


     و  انجمن آلزایمر www.cover4u.ca